ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Dnes je 35. výročí okupace ČSSR, hlásají titulky novin a pamětníci se předhánějí ve vzpomínkách, ze kterých se zaručeně dozvíte, jak to tehdy nebylo a v úvahách, kam to mohlo dojít, kdyby se mohl rozvinout "socialismus s lidskou tváří", jako kdyby se maska, kterou si totalitní režim ve své slabší chvilce nasadil, mohla nazývat tváří.
A tak navíc jen dnešní jedovatost Oscara Wilda:
Jistota je nebezpečná věc a velká jistota je zcela fatální.
A další: Vlastní chyby se nazývají zkušenost.