ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Politolog Benjamin Kuras použil v článku "Prezident Klaus jako kopací míč" (včerejší MF Dnes) hezký výraz pro skupinu lidí, která sice "donekonečna omílá svobodomyslně demokratické mantry, ale nedokáže vzít na vědomí, že v demokracii může někdy zvítězit i někdo, kdo se jim nelíbí" a která tu zůstala coby Havlovo dědictví: plkací třída.
Velmi výstižné.
Historik Jiří Hoppe zase ve včerejším článku "Jak vznikl dokument Dva tisíce slov" výstižně charakterizoval jednoho z dnes adorovaných osmašedesátníků Kriegla citací Otakara Poupa, vědce z Fysiologického ústavu, který byl při vzniku výše zmíněného dokumentu:
"Jednoho červnového rána (1968) volal Jan Brod, že mu telefonoval dr. Kriegel, že co jako je s vědci, že nic pro novou politiku nedělají. Dost mne to rozzlobilo, protože to byl právě Kriegel, který se moc ošíval, když jsem k němu přišel jako k předsedovi Národní fronty vyjednávat, aby nám dal zaregistrovat Svaz vědeckých pracovníků jako nezávislou organizaci. Předtím jsem se s ním setkal jen jednou jako s náměstkem ministra, když si mě předvolal v padesátých letech a zatraceně mě sjel za to, že se nedržím pravidel, která nám nařídili z Moskvy."
A další text článku: "Kriegel si zase pozval iniciátory manifestu na kobereček a strašlivě jim nadával."
Myslím, že je nejvyšší čas sundat brýle mámení nasazené v roce 1968 a podívat se na tehdejší komunistické papaláše zblízka, byť ztráta iluzí bolí.
Ale znovu a znovu opakuji: kdo to v padesátých letech dotáhl na komunistického funkcionáře, to nemohla být malá svině. A v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých jen o nemnoho menší.
Máš-li problém, založ úřad - taková je česká praxe. Viz nový úřad, který zakládá ministerstvo zdravotnictví, Koordinační středisko transplantací. Je-li nezbytné koordinovat registry dárců, čekatelů na orgány i provedené transplantace, což jistě je, dovedu si na začátku 21. století představit modernější, elektronické metody (se zákonnou povinností poskytovat údaje a s omezeným přístupem do registru pro angažované) namísto úřadu, který sežere peněz, za které by bylo jistě hodně transplantací.
Na dluh si zvykl žít nejen stát, ale i české domácnosti - jen letos dosáhl počet úvěrů domácnostem 193 miliard korun.Obávám se navíc, že drtivá většina těchto peněz nejde na vzdělání dětí, zvýšení kvalifikace či zefektivnění chodu domácnosti, tedy neslouží k budoucím ziskům, ale je "prokonzumována".
Nedivme se pak, že stejné hospodaření socialistů spoustě lidí nejen nevadí, ale dokonce je vyžaduje.
Úterní Oscar Wilde:
Vlastní chyby nazýváme zkušeností.