8. ADÁMKOVY FOLKLORNÍ SLAVNOSTI V HLINSKU
23. až 24. srpna 2003

Tisková zpráva FOS
Již po osmé se 23. a 24. srpna 2003 konají v samém srdci Českomoravské vysočiny Adámkovy folklorní slavnosti. Jejich pořadatelem je Folklorní sdružení České republiky a město Hlinsko za podpory Pardubického kraje. Spolupořadatelem jsou soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko a Městský kulturní klub Hlinečan.
Záštitu nad jejich konáním převzal Ing. Michal Rabas, 1. zástupce hejtmana Pardubického kraje.
Město Hlinsko se nachází asi 29 km jihozápadně od Chrudimi. Je turistickým a kulturním centrem Českomoravské vysočiny. Slavnosti se konají v místní enklávě Betlém, která je součástí Souboru lidových staveb Vysočina a vytváří jedinečné prostředí pro konání akcí tohoto druhu.Cílem konání slavností je uchovat lidovou kulturu našich předků a ukázat divákům folklor jiných regionů naší vlasti a jiných zemí.
Adámkovy slavnosti převzaly svůj název po hlineckém rodáku a čestném občanu města Hlinska Dr. Karlu Václavu Adámkovi. Dr. Adámek, ač původním povolání právník, je autorem nespočetného množství etnografického materiálu (lidové stavitelství, zvykosloví, obyčeje, lidová hudba a tanec atd.). Z těchto materiálů čerpá řada východočeských folklorních souborů.
Program 8. Adámkových folklorních slavností v Hlinsku je následující:
Sobota 23. 8.
Betlém -
8.00 - 9.00 hodin - Start turistického pochodu a cykloturistické vyjížďky po Vysočině (pořadatel Klub českých turistů)

15.30 hodin - "Tančíme, zpíváme a hrajeme si ..." (program dětských souborů)
Neděle 24. 8. 2003
13.00 - Průvod zúčastněných folklorních souborů z Poděbradova
náměstí do Betléma (v případě nepříznivého počasí se průvod nekoná)

Betlém
- 14.00 hodin - "Tak se u nás tančí a zpívá" (galaprogram dospělých souborů)
Slavností se zúčastní tyto soubory :
Dětské soubory : Vysočánek Hlinsko, Vonička Havířov, Kvítek Telč, Spojené dětské folklorní soubory

Dospělé soubory : Vysočan Hlinsko, Kvítek Hradec Králové, Olešnica Doloplazy, Portáš Jasenná, Vonička Havířov, Váh Púchov (Slovensko), Rokka Dunakeszi (Maďarsko).
Návštěvníci 8. Adámkových folklorních slavností mohou také navštívit expozici Skanzenu na Veselém Kopci (cca 8 km od Hlinska), Galerii v Hlinsku, kde se koná již 44. ročník výstavy obrazů Výtvarné Hlinecko (obrazy Oldřicha Blažíčka), Městské muzeum s pamětní síní rodiny Adámků a expozice Betléma.
Generálním sponzorem je Východočeská plynárenská a. s. Hradec Králové.

Hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas v rámci 80. výročí zahájení vysílání, Radio Proglas a Mediatel Zlaté stránky. Slavnosti podpořili CAC Leasing, a.s. Praha, Sdružení Tradice ČR, OSA Praha a další sponzoři.

Srdečně zveme do Hlinska každého kdo má rád folklor a historii Českomoravské vysočiny.

Tiskovou zprávu zpracoval :
Milan S l a v í k, řed. 8. AFS v Hlinsku