PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Překvapuje mne, kterak všichni komentátoři kvitují víceméně kladně, že na uvolněné místo ministra obrany nastoupí vojenský profesionál, dosavadní náměstek ministra Kostelka. Překvapuje mne to proto, neboť ministr není zdaleka jen resortním ministrem, ale také členem vlády, která rozhoduje často o mnohem důležitějších věcech než jsou věci související s obranou, a o názorech nastupujícího ministra na důchodovou reformu, reformu zdravotnictví, reformu veřejných financí, zrušení senátu, přímou volbu prezidenta, investice do školství a kultury, cílenost sociálních dávek a desítky dalších věcí.
Nic z toho samozřejmě komentátoři nevědí, neboť se na to (nejenom tohoto kandidáta na ministra obrany) neptají. A nebo, že by tiše předpokládali, že když už ho jako nestraníka socialisté nominovali, bude zvedat ruku podle Špidly? Pak by to ale byl hodně mizerný ministr.
Kšeft, který prostřednictvím Stanislava Grosse vláda udělala s novým vlastníkem TV Novy, společností PPF, začíná nabývat zřetelných kontur: za to, že společnost PPF nepřijde o vysílací licenci a nebude týrána, aby se spolupodílela na zaplacení 10 miliard korun Lauderovi, Nova se zbaví Železného, Zuny a Bobošíkové, zmírní svoji kritiku vlády a její politiky a zdarma odvysílá klipy, propagující vstup Česka do EU. Dohoda má možná i nějakou tu tajnou doložku, ale o té bychom se dozvěděli asi až v budoucnu ( třeba při závěrečném tažení Grosse na křeslo premiéra).
Pro vládu to není špatný kšeft, pro občany však mizerný.
Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze oznámil, že zastupitelství uložilo příslušnému státnímu zástupci, aby zastavil vyšetřování Jany Bobošíkové, Ivana Langera, Miroslava Grebeníčka a Miloslava Ransdorfa kvůli jejich výrokům v televizní Sedmičce, neboť neporušili žádný zákon. Mluvčí zároveň připustil, že se žalobce i policisté dopustili při vyšetřování několika chyb.
Co však neoznámil: který žalobce a kteří policisté a jak budou za tuto mizernou práci sankcionováni.
Nebo zase všechno skončí dle známého modelu "vyšetřování skončilo, zapomeňte"?
Počítejte s tím, že odposlechů ještě přibude. Někdejší náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl dostal nabídku na místo šéfa bezpečnosti většinově státního Českého Telekomu, což je oddělení, které mimo jiné spolupracuje s policií a soudy při žádostech o odposlechy.
Nebylo by jednodušší ponechat Telekom státní (záhy už i s Eurotelem, kterého zcela odkoupí) a přesunout jej rovnou pod působnost ministerstva vnitra?
V květnu 2004, po vstupu česka do EU, bychom měli mít k dispozici v češtině též 80.000 stran různých unijních předpisů a nařízení, kterými se začnou řídit české úřady a soudy. No comment, neboť dnes ještě zdaleka nejsou těm, kteří s nimi mají začít pracovat, k dispozici.
S hořkým potěšením sleduji reakce, které jsem vybudil svojí glosou o parazitujících svobodných matkách, zvláště ty reakce ( a je jich drtivá většina), ze kterých je zřejmé, že jejich pisatelé můj původní text nikdy nečetli.
Jinak by totiž ze svobodných matek, zcela zodpovědných za svoje případné rodičovství, nemohli postupně ve svých reakcích udělat matky - samoživitelky, tedy i matky rozvedené ( jejichž odpovědnost je vždy částečná, odvislá od jejich míry odpovědnosti při výběru životního partnera a otce svých dětí a dále od míry odpovědnosti života v manželství) a ovdovělé ( jejichž odpovědnost za osamocenou starost o dítě či děti - pokud manžela neutrápily - je nulová) , o kterých jsem však nenapsal ani slovo a kdybych napsal, znělo by dozajista jinak, a posléze dokonce všechny matky, které jsem prý svými slovy hrubě urazil.
Domyslete však můj názor do důsledku: pokud by sociální prostředí nepodporovalo svobodné mateřství ( a ostatní parazitování na sociálních dávkách), mohly by pro ostatní, zodpovědné matky, které se nezaviněně dostaly do sociálních problémů, být k dispozici mnohem přívětivější sociální dávky.
Škoda, že se cestující v plzeňské tramvaji včera při jeho spanilé předreferendové jízdě městem nezeptali komisaře EU Verheugena, kdy jel naposledy opravdu tramvají.
A dnešní citát z Wilda, vskutku hodný zapamatování:
Vzdělání je příjemná věc, je ale dobré si čas od času připomenout, že vše, co má cenu vědět, se nedá naučit.