ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Pozorně si přečtěte následující větu z rozhovoru ministra zemědělců Palase v časopise Týden: "Můj předchůdce Jan Fencl vykupoval tunu pšenice za 3500.- korun, když tržní cena byla pod třemi tisíci. Dnes ji dovážíme za 2400.- ."
A položte si otázku, zda za takové hospodaření s našimi penězi někdy bude následovat spravedlivý trest.
Ministr zahraničí Cyril Svoboda řekl o skartovacím problému svého předchůdce Kavana: "Zkrátka, česky se tomu říká nepořádek."
Česky ano, v Česku se ale tomu říká bordel.
A opět si při četbě o chybě celníků a z ní pramenící chybě ve statistice o české obchodní bilanci připomeňte Churchillovu větu "Věřím jen statistikám, které sám zfalšuji."
Moc se mi líbil názor pana O.Šrámka z Liberce, který publikoval ve Fóru čtenářů MF Dnes: ČSSD se chová jako kampelička s 25% úrokem.
Stávkující německé odboráře zřejmě nezastaví před dalšími akcemi ani zjištění sněmu německých obchodních a průmyslových komor, že téměř čtvrtina německých společností plánuje během příštích tří let přesun výroby do zahraničí, aby se tak vyhnula vyšším daním a nákladům na práci.
Doufám, že si prezident Klaus při včerejší rehabilitaci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích, kde mu rehabilitovali po tenisových zápasech namožené svaly, uvědomil nesmyslnost stávajícího zdravotního systému, který hradí podobné zákroky ze všeobecného zdravotního pojištění a nikoliv za hotové či ze soukromého připojištění.
Včera jsem utrpěl šok, ze kterého se jen tak lehce nevzpamatuji. Vzhledem k delšímu pobytu v cizině jsem opomněl nechat si prodloužit zbrojní průkaz (o pár dnů) a tato ptákovina způsobila, že musím absolvovat novou zkoušku odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz.
O.K., za chyby se platí a toto tedy je, spolu s pokutou a nesmírnou ztrátou drahého času, cena.
I zakoupil jsem si testový soubor k této zkoušce a zjistil jsem, že zásluhou zákonodárců dostanu třicet otázek z celkem 487, z nichž spousta a spousta je podobných jako následující ukázky:
298. Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v pochybnostech při zařazování typu střelné zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie stanoví
a./ vyhláška MPO č. 369/ 2002Sb.
b./ vyhláška MV č. 384/ 2002Sb.
c./ vyhláška MPO č. 371/ 2002Sb.
348. Podle nařízení č.338/2002Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní folií proti průrazu s odolností
a./ nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu
b./ nejméně 300 J nebo sklem......
c./ nejméně 350 J nebo sklem......
Bingo! a./ je správně.
Také povinné střelby a částečné rozebrání a složení zbraně nesmím absolvovat s vlastní zbraní ( ta leží uzamknuta na policii), ale se zbraní, kterou jsem pravděpodobně v životě neviděl a nedržel a nebudu už nikdy jindy držet v ruce. Střelba se nadále provádí na pevný terč ve vzdálenosti 10 metrů - při faktické nutnosti použití zbraně však s pravděpodobností hraničící s jistotou půjde o pohyblivý a větší "terč" v mnohem bližší vzdálenosti.
Zbytečnost a tedy pitomost většiny výše zmíněných otázek testu pro člověka, který chce mít zbraň pro svoji ochranu a obranu, je ohromující, zvláště když v celém zákonu a vyhláškách není ani zmínka o tom, že nemohu použít během zkoušek testový soubor s vypracovanými odpověďmi - a co není zákonem zakázáno, je dovoleno.
Osobně mám sto chutí řešit celou věc tím nejlogičtějším způsobem: opatřit si rychle a bez nesmyslných problémů a průtahů zbraň na černém trhu a demonstrovat tak můj vztah k tomuto a podobným legislativním paskvilům.
A mimochodem, paní a páni zákonodárci, nechcete mi někdo přijít na střelnici dělat živý terč? Byla by to perfektní motivace k stoprocentnímu výsledku střelby.
A dnešní citát z Oscara Wilda:Jaká škoda, že životní moudrost získáváme ve věku, kdy pro ni už nemáme žádné uplatnění.