STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:

Zdravotnické odbory hrozí stávkou, neboť se jim nelíbí, že by měli mít zdravotníci smluvní platy a nikoliv platy tabulkové. Dobře totiž vědí, že zavedení ekonomických zákonitostí do rozmařilého zdravotnictví by pro mnohé z nich znamenalo ohrožení jejich dosavadních "jistot".
Odboráři pro zavedení racionálního zdravotního systému namísto dnešního socialistického v minulosti nehnuli prstem, veškerý čas a energii věnovali totiž úsilí vydojit ze systému co nejvíce peněz na mzdy.
Nezbytná reforma zdravotnictví nás ovšem nemine, čím později k ní však přistoupíme, tím hůře a obtížněji se bude provádět, neboť
pro mnohé bude znamenat totální změnu jejich socialistických zvyklostí a návyků. A to bolí.

Ještě nejsme v EU, ale ministerstvo zemědělství už zřídilo Agrární platební agenturu, která má pomoci získávat zemědělcům evropské dotace. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby tato agentura měla 256 zaměstnanců a žádá na její provoz 100 milionů korun.
Bez komentáře.

Často, přečasto čtu zprávu podobnou té následující: Pražský magistrát rozdělí desítkám organizací, které se zabývají protidrogovou prevencí, téměř dvanáct milionů korun.
Nikdy, vůbec nikdy jsem nečetl zprávu, která by následně analyzovala efektivnost jednotlivých projektů.
Obávám se, že vím proč.