Pracovní únava a stres

LYRIX Centrum, s.r.o.

Kurz zaměřený na profesionální rozvoj osobnosti a zvyšování osobní výkonnosti

Cíl kurzu:

Nabídnout způsoby, jak se vyrovnávat s problémy, které vedou ke stresu. Zlepšit komunikační techniky a tím zabránit vtáhnutí do konfliktu. Seznámit se s relaxačními možnostmi a přístupy, které tlumí dopady stresu.

Komu je určen:

Těm, kteří se často dostávají do stresových situací a nechtějí jim podlehnout.

Témata kurzu:

  • Definice stresu, stresových faktorů
  • Pohled na stres jako na škůdce, ale i jako na pomocníka
  • Rozpoznání stresových symptomů
  • Záchytné body stresu
  • Reakce na stres
  • Možnosti předcházení mezilidských konfliktů jako zdroje stresu

Metody výuky:

  • Učení prožitkem
  • Situační trénink rozeznávání příznaků stresu
  • Týmové řešení problémů na základě analýzy vlastní zátěžové situace
  • Encounter v malých skupinách (moderovaná diskuse)

Rozsah:

Jednodenní kurz.

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašleme Vám podrobnější projekt.