Řízení svého času - time management

LYRIX Centrum, s.r.o. Nový jičín

Kurz zaměřený na profesionální rozvoj osobnosti a zvyšování osobní výkonnosti.

Cíl kurzu:

Pomoci poznat vlastní poměr k času. Připomenout ty časové úseky, na které máte vliv. Rekonstruovat vaše úkoly a činnosti, orientovat se na ty, které nejvíce přispívají k dosažení cílů. Dostat časový rozvrh pod vaši kontrolu a umožnit využívat čas způsobem, který si sami zvolíte, a který vám bude nejlépe vyhovovat.

Komu je určen:

Manažerům, podnikatelům, řídícím pracovníkům a jiným, u nichž je plnění pracovních úkolů v těsně spjato s časem.

Témata kurzu:

 • Jak využíváme čas
 • Zásady, jimiž bychom se měli řídit
 • Analýza času, zloději času
 • Poznejte svého zloděje času
 • Jasné cíle
 • Proč stanovovat cíle, funkce cílů
 • Své činnosti plánujte
 • Plánujte písemně
 • Používejte denní plány
 • Začínejte pozitivně
 • Respektujte výkonnostní křivku
 • Rezervujte si tichou hodinu
 • Vyrušování v práci
 • Delegujte
 • Postupy při delegování
 • Sebedisciplína - důslednost

Metody výuky:

 • Výklad a diskuse
 • Situační trénink
 • Aktivní skupinová práce
 • Řešení případových studií

Rozsah:

Jednodenní kurz.

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašleme Vám podrobnější projekt.