Dovednosti obchodníka

LYRIX Centrum, s.r.o.

Kurzy vedené nedirektivním způsobem výuky

Dovednosti obchodníka

Zaměřujeme se na systémový přístup k rozvoji obchodních dovedností, a to hlavně z hlediska dlouhodobých potřeb celé obchodní činnosti, které zabezpečují schopnost konkurence na náročném trhu. Tímto přístupem je systematické ovlivňování lidí k trvalé snaze o vlastní seberozvoj v součinnosti s budováním spolupracujícího obchodního týmu a pocitu příslušnosti k firmě tak, aby zájmy společnosti byly co nejvíce i zájmy lidí v ní a opačně.

Klíčová slova:

účinná obchodní komunikace a obchodní dovednosti, týmová spolupráce , vytváření spolupracujícího týmu, pozitivní firemní klima, učení prožitkem, aktivní seberozvoj, videotrénink, moderovaná diskuse, pozitivní ovlivňování obchodních partnerů, facilitovaná skupinová práce.

Cílová skupina:

obchodní reprezentanti firmy, obchodní zástupci

Časový program:

celkem 24-26 hod., nejlépe ve 4-6 hodinových blocích

.

Absolvováním tohoto programu mohou účastníci získat tyto dovednosti a zkušenosti:

 • Komunikační dovednosti, které vedou k pozitivnímu ovlivňování jiných
 • Růst sebedůvěry a samostatnosti v práci s klienty a v týmové spolupráci
 • Určovat a hodnotit osobní cíle ve vztahu k jiným lidem, k práci, k postavení a výkonnosti v organizaci či firmě
 • Využívat týmové spolupráce pro podporu své profesionální činnosti
 • Umět používat ty komunikační dovednosti, vedoucí k úspěšnému obchodnímu jednání
 • Využívat své přednosti, poznávat své limity a vyvarovat se opakování chyb
 • Pozitivně vytvářet a ovlivňovat týmovou spolupráci a firemní klima

..

Témata a obsah kurzu:

 • Vliv osobnosti na komunikaci, techniky sebepoznání
 • Sociálně psychologická orientace člověka a její vliv na komunikaci
 • Rozvoj sebedůvěry a odvahy v prezentaci
 • Rozvoj komunikačních standardů, pozitivní ovlivňování jiných, verbální a neverbální komunikace
 • Analýza negativních komunikačních stylů, techniky překonávání konfliktů a námitek
 • Techniky a strategie obchodní komunikace
 • Význam budování týmu pro úspěšnost firmy
 • Skupinová práce a její vliv na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a zkušeností
 • Skupinová dynamika a možnosti jejího pozitivního ovlivnění pro firmu
 • Souvislosti mezi lidským a profesním přístupem k lidem ve firmě