MS PowerPoint

LYRIX Centrum s.r.o.

Kurz obsluhy informačních technologií

Cíl kurzu:

Naučit účastníky vytvářet profesionální prezentace pomocí programu MS PowerPoint.

Určeno pro:

Ty, kteří mají základní znalosti obsluhy PC (znalost pojmů soubor, adresář, pevný disk) a znalosti prostředí MS Windows a mají zájem se prezentovat za pomoci programu PowerPoint.

Témata kurzu:

  • Seznámení s prostředím
  • Základy práce s prezentacemi
  • Vytváření snímků a jejich rozvržení
  • Psaní a formátování textu, kreslení
  • Vkládání objektů (obrázky, grafy, tabulky ...)
  • Vytváření prezentace s využitím předloh a šablon
  • Předvádění prezentací (spouštění a ovládání, časování)
  • Přechodové efekty a animace
  • Možnosti nastavení, import, export podkladů do Wordu

Rozsah:

8 vyučovacích hodin