MS EXCEL pro začátečníky

LYRIX centrum Nový Jičín

Kurz obsluhy informačních technologií

Cíl kurzu:

Naučit účastníky kurzu obsluhovat výkonný a snadno ovladatelný tabulkový procesor MS Excel. Účastníci kurzu se naučí vytvářet a upravovat tabulky, vkládat vzorce a generovat grafy.

Určeno pro:

Ty, kteří mají základní znalosti obsluhy PC (znalost pojmů soubor, adresář, pevný disk) a prostředí MS Windows a chtějí se seznámit s obsluhou tabulkového procesoru.

Témata kurzu:

  • Seznámení s prostředím MS Excel (sešit, list, buňka)
  • Práce s buňkou (kopírování, mazání, formátování)
  • Vytváření seznamů
  • Vkládání vzorců a funkcí
  • Vytváření a úprava tabulek, výpočty v tabulkách
  • Adresace, pojmenování oblastí a listů
  • Generování grafů a jejich úprava
  • Základní operace s databázovými tabulkami (prohlížení, řazení, filtrování)

Rozsah:

16 vyučovacích hodin