PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Za necelé dva měsíce máme dorazit k volebním urnám a odpovědět ANO či NE na otázku "Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"
Za předpokladu, že se Vám podmínky vstupu a současná podoba Evropské unie líbí (mně ne), vhodíte do urny lístek se zaškrtnutým ANO - a k 1. květnu 2004 pak s vysokou pravděpodobností vstoupíme do Evropské unie, která ovšem bude zcela jiná, více federalizovaná, a více pod vlivem evropských velmocí ( zvláště Francie Německa) než ta dnešní, neboť tyto státy chtějí schválit novou evropskou ústavu ještě do konce roku 2003, tedy před naším faktickým vstupem.
Úpřímná otázka v referendu by tedy měla znít: "Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala členským státem Evropské unie pod vlivem Německa, Francie a jejich zájmových bloků?"
Česká delegace pod vedením velvyslankyně Hybáškové se v Iráku zúčastní konference o poválečné obnově a správě této země.Hlavně prý můžeme předat zkušenosti z přechodu od totality k demokracii.
I zapřemýšlel jsem a v duchu shrnul, co v tomto směru můžeme Iráku a Iráčanům nabídnout:
1. Politickou stranu zodpovědnou za desetiletí totality rozhodně nezakazovat, ale umožnit jí nerušenou parlamentní činnost.
2. Její funkcionáře, včetně těch nejvyšších, rozhodně netrestat, ale nechat poklidně dožít v důchodech.
3. Převzít beze zbytku veškerý totalitní právní systém a pak jej desetiletí pomaličku "novelizovat".
4. Vybudovat státní byrokracii větší a silnější než měl totalitní režim.
5. Přesvědčit rychle lidi, že o všechno se nadále bude starat hlavně stát.
Zkušeností, jak vidíte, máme opravdu na rozdávání, a to jsem se ani nezmínil o kuponové privatizaci.
To, co jsem předvídal na těchto stránkách již dávno, se pomalu stává skutkem: ministr kultury Dostál je připraven nové televizní radě dodat stížnost, na jejíž základě by rada měla zahájit správní řízení o odebrání licence televizi Nova. Nepochybuji o tom, že soudruh ministr už zná i hochy, kterým nová rada licenci Novy přidělí.
A to by bylo, aby si pak nová televize dovolila vysílat pořad o tom, kterak chce pan ministr jeden z bytů v Nerudovce, ač jeden pražský byt od ministerstva kultury (též za naše peníze) už má.
Mimochodem, lze předpokládat, že Nova v boji o život na politiky, usilující o její nebytí, ještě leccos vytáhne, neboť obvykle se dějí věci obvyklé. Joj, to bude švanda.