STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Platba státu společnosti DiagHuman se nevyplatila první osobě - náměstkyni ministryně zdravotnictví Římanové, která byla včera odvolána, neboť "celkově nedostatečně plnila úkoly, ale zčásti je to i Diag", jak vysvětlila odvolání její šéfka Součková. Co však nevysvětlila: proč ponechávala ve funkci celkově neschopnou náměstkyni až do doby převzetí role obětního beránka.
Pokud se spolu s oficiálním vysvětlením domníváte, že důvodem ztížené možnosti obdržet vízum do Spojených států je prevence terorismu, mýlíte se. Důvodem je rostoucí počet české omladiny, hrnoucí se do USA přivydělat si něco na černo v kombinaci s "administrativním políčkem" za náš postoj k iráckému tažení.
Měl jsem v životě štěstí na spoustu vynikajících učitelů. Jeden z nich, starý řídící učitel na obecné škole, nám za každé větší porušení nepsaných pravidel našeho vztahu nařídil natáhnout ruku a dostali jsme pak přes ni rákoskou, často tak, až nám naskočilo jelito (platilo, samozřejmě, jen u kluků, holky vykrákal za vlasy.) Měli jsme pana řídícího přesto velmi rádi, neboť byl spravedlivý, férový, a namísto řvaní a psaní nesmyslných poznámek řešil provinění ihned, což je jedna z hlavních zásad potrestání, které má mít smysl.
Měl jsem jiného výborného učitele, který nás zase trestal za zřejmou lumpárnu tak, že prohlásil "pojď sem, dostaneš "baňu" a pak vrazil potrestanému klasickou facku (holky dostávaly herdu do zad).
Můj otec, když moje lumpárny přesáhly stanovenou mez, také napřáhl a nechal dopadnout ruku.
Přitom mně všichni dali do života mnohem více, než leckteří jiní, tehdy módně makarenkovští "pedagogové".
Jsem přesvědčen, že také spousta rodičů by uvítala, kdyby jejich ratolest byla za zřejmé provinění potrestána na místě přiměřeným brachiálním násilím.
Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab chystá však do vlády návrh zákona, který má zakázat fyzické tresty nejen ve školách a výchovných ústavech, ale i v rodinách. Státní úředníci pak budou rozhodovat, zda výchovný pohlavek nebyl už fackou a tudíž trestným činem.
Všeho s mírou, říká staré české přísloví a je tedy samozřejmé, že jakýkoliv exces při trestání dětí by měl být též potrestán - k tomu ale stačí současné zákony. Nový návrh je pak jen dalším kamínkem do stavby socialistického paternalistického státu.
Investiční zákonitosti a záludnosti, zvláště chceme-li investovat dlouhodobě, na stáří, mne můj moudrý otec ( potenciální zločinec ovšem, neboť užíval fyzických trestů) vysvětloval na příkladu" vytáhl z knihovny Vrchlického překlad Hammerlingových básní v brokátové vazbě z roku 1910, který byl tehdy k mání za 10 rakouských korun, který však otec zakoupil koncem padesátých let (kvůli vazbě) za koruny čtyři. Pak vytáhl z trezoru zlatou rakouskou desetikorunu, taktéž z roku 1910, jejíž cena se tehdy ovšem pohybovala kolem tisícovky. Nakonec mi ukázal v albu 10ti korunovou rakouskou známku z jubilejní serie 1910, jejíž cena se tehdy pohybovala v mnoha tisících.
A pak mne nutil k přemýšlení, proč to tak je a kdy to tak být nemusí a udělal mi též přednášku o likviditě ukázaných věcí.
Nedávno uběhlo devadesáttři let od jeho narození. Moc mi chybí.