PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Naše polní nemocnice ještě stále do Iráku nevyrazila, neboť někteří politikové stále ještě přemýšlejí, jak si to nerozházet s USA a přitom si to nerozházet s Německem a EU, Američané však tento problém rychle vyřešili za ně: na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Iráku přizvali pouze Velkou Británii, Austrálii a Polsko, tedy státy, které se jediné zasloužili o to, že nějaká obnova Iráku ( a to zdaleka ne jen poválečná, ale hlavně posttotalitní) vůbec mohla nastat.
Dobře nám tak. Cítíte, jak jsme morálně silní?
Pokud si vzpomínám, a paměť mám dobrou, měl Václav Klaus coby neprezident pro německého kancléře Schroedera jen slova úšklebná, neboť mu právem vyčítal socialistický populismus. Při poslední návštěvě Klause v Německu bych podle většiny slov nepoznal, zda mluví Schroeder či Klaus. A to se Schroeder vůbec, ale pranic nezměnil.
"Dnešní zákon o konkurzu je přímo životadárným podhoubím pro možnou korupci," prohlásil ministr spravedlnosti Rychetský, který je posledních šest let odpovědný za přípravu zákonů v tomto státě. Podivuhodné.
Ministr financí Sobotka opět oprášil gottwaldovský třídní přístup a připravil návrh nové daně pro manžele a děti zesnulých, tedy z dědictví, ovšem až od určité výše děděného majetku.
"Ať platí bohatí," říkával Kléma a říká Sobotka. A pak, že jsme si všichni rovni.
Opět máme na všech úrovních litovat, kterak naši dědové a otcové zacházeli po válce s otci a dědy Němců, dříve zvaných sudetských za to, kterak se oni chovali před válkou a za války, neboť jsme doposud, podle některých, toho nelitovali dostatečně.
Ano, podle dnešních měřítek je odsun špatný a nespravedlivý, podle tehdejších byl správný a spravedlivý a podle ještě starších by byl zase špatný, neboť v módě bylo spíše vyvraždění než odsun.
Odmítám proto používat dnešní měřítka na děje dávno minulé a hodlám se omlouvat pouze za činy vlastní, nikoliv cizí.
Spousta lidí reagovala na moje slova "přesvědčený mladý komunista Jan Palach" a dotazovala se, proč se tak domnívám. Myslím, že v archivu rozhlasu by se ještě našly záznamy rozhovorů s jeho spolužáky, stačí je najít.