ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Iráčané, jak je vidět, se v ničem neliší od Čechů, kteří také začali oslavovat pád totalitního režimu až poté, co se všude kolem nich už viditelně zhroutil.
Pád bagdádského režimu snad také usnadní rozhodování českých politiků - teď už snad konečně můžeme do Iráku vyslat slíbenou polní nemocnici a tvrdit, že rozhodně nejde o pomoc angloamerickému tažení, ale hrdinnému trpícímu iráckému lidu.
Vzhledem k tomu, že spousta Saddámových věrných utekla a utíká do Sýrie, zdá se být nasnadě, kam se za čas z Iráku rozšíří plánovaný "klín demokracie a informačně - konzumní společnosti", rozdělující a oslabující tradiční islám.
Dalším důkazem pro to, že odvolání rozhlasové a televizní rady bylo jen prvním krůčkem ke konečnému cíli, totiž sebrat vysílací licenci Nově a přidělit ji někomu jinému v rámci " levicověintelektuálních pražských hochů, co spolu mluví" (počítám do ní i R. Laudera), je vyjádření ministra Mlynáře, že v nové radě by mělo zasednout pět zástupců sociální demokracie a po dvou zástupcích US - DEU a lidovců, což činí devět hlasů ze třinácti, tedy většinu, postačující k odnímání a přidělování licencí.
A kdopak z halasných intelektuálů, sbubnovávajících před časem lidi na Václavák a přespávajících na chodbách ČT, bude dnes mluvit o nezbytnosti odpolitizovat televizi, že? Zvláště když patří mezi "hochy, co spolu mluví".
Některá jména nových radních typu Uhl či Kantůrková už mi defilují před vnitřním zrakem. Vsaďte se.