ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Velmi souhlasím s názorem Pavla Galíka, který vyjádřil ve včerejší MF Dnes, že architektům války v Iráku jde především o vybudování základny pro misijní činnost euroamerické civilizace, neboť mám názor stejný.
Navíc se domnívám, že jde o nejefektivnější způsob odvrácení budoucího velkého střetu s islámským světem.
Také velmi souhlasím s větou jednoho velmi naštvaně se tvářícího a hovořícího francouzského politika ( jeho jméno jsem nezaslechl), že "to, co se děje v Iráku, změní celý svět."
Neboť vítězství Angloameričanů v Iráku bezesporu silně oslabí francouzské a německé postavení nejen v této oblasti, ale i ve světě.
Jeden příklad za všechny: německé firmy už zřejmě nikdy Saddámovi nepostaví kryty za 60 milionů dolarů a Francie a Německo už určitě nebudou největšími světovými exportéry do Saddámova Iráku a postupně do celé této oblasti. Velká Británie se také určitě nebude podílet na projektu centrální evropské vlády a evropských branných sil, což může lehce celou německo-francouzskou socialistickou ideu pohřbít. Jak vidíte, jde o samé ušlechtilé a mravní protiválečné důvody.
Čeští vojáci v Iráku neumíraji a tři čtvrtiny Čechů jsou proti válce, angličtí a američtí vojáci v Iráku umírají a podpora veřejnosti iráckému tažení roste ( v Anglii na 56%, v USA na 72%).
Závěr?
Bylo by záhodno přejmenovat "veřejné mínění" na " medii veřejnosti do hlavy nalité mínění".
Mimochodem, včera jsem sledoval ze studijních zájmů televizní zprávy jak ČT 1, tak Primy a Novy a musím konstatovat, že kdybych netušil, že jde o vysílání českých televizí, pak bych z výběru záběrů a ze slovních doprovodů beze zbytku usoudil, že jde o vysílání bagdadské televize.
Stanislav Gross může být na nadcházejícím víkendovém sjezdu ČSSD zvolen jejím předsedou jen proti své vůli, neboť si je jistě vědom toho, že stát se předsedou rozesrané strany v rozesrané době by mohlo lehce znamenat konec jeho doposud přímočaré kariéry, přímočaré a úspěšné právě proto, že v nebezpečných a nepříjemných dobách byl vždy dobře zalezlý.
Poněkud nerozumím rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu o autorských právech na loutky Spejbla a Hurvínka mezi držitelem autorských práv k těmto loutkám, plzeňským ústavem sociálních služeb, a herečkou tohoto divadla Helenou Štáchovou.
Soud totiž prohlásil, že postavičky prošly za osmdesát let takovým vývojem, že jejich současná podoba je dílem Skupova nástupce Miloše Kirchnera, manžela Heleny Štáchové.
A já, blbec, jsem se do dneška domníval, že hlavní hodnotou značky Coca - Cola je název tohoto nápoje a nejen tvar láhve a že hlavní hodnotou značky Rolls Royce není měnící se tvar vozu, ale právě název značky.
Už nás zase straší, že i nás ohrožuje v Iráku hořící ropa, neboť vznikající karcinogenní látky mohou putovat i do velkých vzdáleností a mohou se tedy objevit i v mase našich hospodářských zvířat.
Doporučuji těm, kteří na takové strašení dají a budou se proto namísto masem živit zeleninou z vlastní zahrádky (nacpané k prasknutí domácími karcinogeny), zamyslet se nad slavnou větou z filmu Barbar Conan: "Přece nechcete žít věčně, zbabělci!"