ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
První, zatím neoficiální, jména prezidentských kandidátů, vzešlá z koaličních jednání vládních stran, jsou Wilhelm, Jařab, Sokol. Jeden stávající universitní rektor, jeden minulý, jeden na universitě vyučující. Prokletí české kotliny, v níž jsou "mužové pera" vždy preferováni před "muři práce", pokračuje.
Moc se těším na dobu (obávám se ovšem, zda-li vůbec někdy přijde), až mocní zaměří před výběrem kandidáta své zraky také mezi veleúspěšné továrníky, obchodníky či lidi s titulem ing.
Kterýkoliv kandidát vládních stran může být zvolen jen za pomoci komunistů, neboť nelze předpokládat, že by ODS ustoupila od nominace Václava Klause a jeho podpory. Z toho ovšem logicky vyplývá, že finálně vybraný koaliční kandidát bude muset být komunistům "libý", a také to nebude zadarmo, ale za to, že se komunisté stanou "salonfaehig".
Tato cena za eliminaci možnosti, že by Klaus mohl být v přímé volbě zvolen, je však pro vládní strany bohužel zcela přijatelná.
Možná by se měly vládní strany obrátit na sektu realiánů, zda by jim multiklonováním nestvořili ideálního, všemi akceptovaného, politicky neutrálního prezidenta.
Jednotlivé geny by mohli dodat jednající politkové, takže výsledný klon by klidně mohl mít Špidlův smysl pro humor, Svobodovu schopnost jasného a stručného vyjadřování, Marešovu krásu, Škromachovo sportovní tělo, Grossovu zásadovost, ba posléze i Grebeníčkovu vrozenou jemnost.
I Buzková by mohla ledascos dodat, a to by bylo, aby prezidentská známka (pak nutně s kuponem), nevyhrála soutěž o nejhezčí známku roku.
A pokud máte dojem, že hledání prezidenta silně karikuji, obávám se, že kdybyste byli u probíhajících politických jednání, zjistili byste, že realitu předčit nelze.
Ministryně zdravotnictví Součková předala odborníkům svůj návrh zákona o zdravotní péči, zřetelně vypracovaný úředníky, kteří již dávno zapomněli poznatky z praxe a poznatky ze světa rozhodně nenastudovali.
Ještě horší však je, že velemírná minireforma zdravotnictví v podání socialistů zřejmě poběží způsobem přijímání jednotlivých zákonů, namísto přípravy balíku zákonů současně připravených a vzájemně provázaných.
Výsledek je v takovém případě předem znám: Jednotlivé zákony pokroucené lobbysty každý do jiné podoby a vzájemně provázané asi jako Havel s Klausem.
Historie je humbuk. Tato slova Henryho Forda jsou dokazována dnes a denně. Dnes slovy "Václav Havel se zasloužil o Slovensko", která by podle článku Luboše Palaty v Lidových novinách měla být vytesána do kamene.
Paměť mám doposud dobrou a u lecčehos jsem v té době byl. Místopřísežně prohlašuji, že na této větě není zbla pravdy - v celém tomto článku zástupce šéfredaktora slovenské Pravdy také není pro toto podivuhodné tvrzení slovíčka praktického důkazu.