PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Moc děkuju všem za novoroční přání a vlídná slova k mé osobě a glosám, neboť dodávají energii. Děkuji též za připomínky a upozornění na formální i věcné chyby - vynasnažím se o co nejmenší jejich počet.
Téměř devadesát procent obyvatel si přeje přímou volbu prezidenta, zrovna tak jako všechny politické strany i většina politiků.
Proč se tedy přímá volba prezidenta nekoná?
Odpověď je nasnadě: ze strachu, že by v jednokolové přímé volbě vyhrál s určitostí, a ve volbě dvoukolové s vysokou pravděpodobností, Václav Klaus.
Petr Pithart se velmi mýlí, když tvrdí, že rozdělení Československa "nakonec dobře dopadlo, měli jsme kliku". Hlavním důvodem rychlého a klidného rozdělení Československa totiž nebyla klika, ale vůle a hodně práce těch, kteří rozdělení projednali, připravili a učinili.
Nedivím se ovšem, že to Pithart nechápe - v mnoha dokumentech k 10. výročí rozdělení státu jsme si mohli opět připomenout, že jeho převažujícími vlastnostmi jsou nerozhodnost a spoléhání na "kliku" - namísto tvrdé práce.
Doufám jen, že si to uvědomí i ti, kteří by ho snad chtěli volit do funkce prezidenta státu.
Pražský Dopravní podnik se domluvil za přispění primátora Béma s řidiči tramvají, že vypracuje nezávislou studii, která posoudí obtížnost práce řidičů autobusů a tramvají, aby bylo možno objektivně rozhodnout o tom, zda má být mzda řidičů těchto dopravních prostředků stejná.
To ovšem řidiči tramvají hrozbou stávky nevyžadují. Vyžadují přidat na platu a výše platů řidičů autobusů je jim jen postupnou metou.
Být ředitelem pražských Dopravních podniků, pak bych v případě, že studie prokáže stejnou náročnost práce řidičů autobusů a tramvají, provedl jediné logické řešení: stávající peníze na platy bych přerozdělil tak, aby měli řidiči stejně - tedy řidičům autobusů bych něco ubral a řidičům tramvají něco přidal, neboť nic není nebezpečnější - a zvláště při dnešním stavu ekonomik a veřejných rozpočtů - než vyvolání "mzdové nákazy".
Pokud ovšem nakonec řidiči tramvají prosadí svou a dostanou přidáno z dalších, "přisypaných", peněz, pravděpodobnost další nákazy, "stávkové", se dramaticky zvýší.
Za úmyslné šíření těchto nákaz by pak podle mne měly být stejné tresty jako za šíření nakažlivých chorob, neboť v obou případech jde o stejně vážné nebezpečí.
Dva rotvajleři v Chrudimi pokousali a vážně zranili matku s dítětem a televize z toho jako obvykle učinila drama bez vyvrcholení.
Domnívám se, že jediným řešením ( dlouhodobým a nikoliv stoprocentně účinným) je absolutní odpovědnost majitele či majitelů psů za jejich činy.
Tedy: trest majiteli, jako by zranění člověku učinil sám.
Po pár takových trestech by si totiž alespoň část majitelů psů rozmyslela tyto psi chovat a nebo by se o ně více a lépe starala.
Obávám se však, že řešení různými zákazy, příkazy, zkouškami psů a prověrkami a psychotesty majitejů je u nás pravděpodobnější.
Německý kancléř Schroeder v novoročním projevu slíbil národu opatření, po kterých bude Německo "odolnější před vlivy globalizace".
Paradoxní je to, že doposud jeho rudozelená koalice činila vše pro to, aby bylo Německo "zranitelnější" před ekonomikami, které pracují efektivněji než Němci, neboť nemají na noze kouli přebujelého sociálního státu.