SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Myslím, že prezident Havel ještě nemusí v politice zdaleka skončit. Nabízí se totiž možnost, že exprezident se zásluhou právního všeuměla Rychetského stane oficiální "veřejně činná osoba vykonávající veřejně prospěšné aktivity", tedy osoba, která bude jezdit po světě a "suplovat" faktického prezidenta.
Obávám se ovšem, že by to dopadlo stejně jako v případě Alexandra Dubčeka, kterého právě Havel vytáhl znovu na oficiální výsluní: ten také jezdil po světě a doblba opakoval svoje osmašedesátnické fantasmagorie a svět mu, coby virtuální legendě, tleskal a tleskal - aniž by ovšem jeho řeči bral sebeméně v potaz.
Velmi trapný odchod.
Premiér Špidla má ideální možnost dokázat, že je mužem na svém místě: ministryně zdravotnictví Součková totiž nerespektovala závěry odborné komise legislativní rady vlády a podepsala a vydala vyhlášku (upravující platby zdravotních pojišťoven za zdravotní péči), která odporuje platným zákonům. Obávám se ovšem, že premiér jediné logické řešení - okamžité odvolání neschopné ministryně - neučiní, neboť jde o jeho místopředsedkyni a tímto logickým počinem by si vyrobil v ČSSD další nepřátelskou skupinu a velmi tak ohrozil svoje znovuzvolení do čela socialistů.
Zveřejněný schodek státního rozpočtu roku 2002 netřeba si ani pamatovat, ani jej komentovat, neboť o jeho reálnosti dalo by se dozajista s úspěchem pochybovat.
Přesuny výdajů do příštího roku, započítávání jednorázových privatizačních výnosů do příjmů rozpočtu a čachry s odhadem schodku všech veřejných rozpočtů, to vše se tato vláda hbitě naučila.
Takže mějme za jisté jen jedno: tato vláda trvale navykla určité skupiny občanů na konzumaci finanční drogy a tyto skupiny trvale vyžadují vyšší a vyšší dávky - ty jim vláda doposud dodávala na dluh, ale zákonitě dojde také k tomu, že nám bude chtít hrábnout do kapes.
My, co jsme se socialistickými narkomany nestali, bychom jí to rozhodně neměli dovolit, neboť na místě je nezbytná odvykací kůra. Tu ovšem prosadit bude vzhledem k počtu narkomanů velice obtížné.
Herečka Růžičková je vědma a nedávno předpověděla, že žádná válka s Irákem nebude. Možná však její předpověď vychází z toho, že tato angloamerická akce se jistě v jejich mediích válkou nazývat nebude - spíš mise, a to ještě s nějakým poetickým názvem, ani vzdáleně nepřipomínající slovo "oil".
Podle profesora Stonea z Washingtonské univerzity v Saettlu, který právě publikoval v renomovaném vědeckém časopise Science studii o cyklech tání a zaledňování Antarktidy, vše nasvědčuje, že jde o přirozený cyklus periodicky se opakující po miliony let.
S ekologickými aktivisty to ovšem dozajista ani nehne - hlavní vlastností fanatiků je totiž hluchota ke všemu, co odporuje jejich víře.