SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Představte si, že jste výrobce nábytku a máte smlouvu s patnácti obchodníky, kteří od vás vaše výrobky odkupují. Vláda ovšem určí, že nábytek musíte prodávat za jí stanovenou cenu, která ovšem s bídou stačí na nákup materiálu a mzdy dělníků, pranic však nestačí na obnovu strojů a investice do nutné opravy střechy dílny. Existují sice jiní obchodníci, kteří by byli ochotni nabídnout Vám za Váš nábytek lepší cenu než je ta, kterou určila vláda, ale domluvit se s nimi nemůžete, protože vláda trvá na tom, že musíte svůj nábytek prodávat původním patnácti obchodníkům, neboť někteří z nich, pokud byste tak nečinili, by zkrachovali.
Že je to celé nesmysl a nic takového se nemůže na začátku třetího tisíciletí v civilizované Evropě stát? Ale jděte, přesně takto se přece chová vláda v případě regulovaného nájemného.
Současné vyjednávání železničních odborů s vládou o navýšení mezd ( zaměstnancům trvale ztrátového podniku!) dává státu výjimečnou příležitost: militantním železničním odborům neustoupit a nechat je co nejdéle stávkovat, aby tak vyšlo konečně najevo, že bez většiny provozovaných tratí se klidně obejdeme. Pak tohoto socialistického mastodonta rozkulačit.
Ze všech odpovědí premiéra Špidly na současný vztah k člověku, který ho politicky "vytvořil", tedy k Miloši Zemanovi, které v předvánočním čase poskytl v mnoha rozhovorech, vyplývá, že Vladimír Iljič je přesně ten takový, jak ho znám a jak se ho snažím neustále odkrývat důvěřivým lidem: chladný fanatik, jdoucí za svým přesvědčením třeba přes mrtvoly.
Že za ním nevidět mrtvoly není způsobeno mojí chybnou úvahou, ale současnými okolnostmi. Z historie však víme, co tito lidé dokážou, mají-li sebemenší příležitost.
Poslední překážka volby Miloše Zemana prezidentem Česka konečně padla - různé tělesné orgány lze vyjmout z těla, vyléčit a zase vrátit zpět - takže nebezpečí velkého zkrácení jeho případného funkčního období jaterní cirhózou by nehrozilo. (Já vím, že jde zatím o první úspěšný pokus léčby, a to jaterního karcinomu ozařováním, ale pokrok v medicině přece běží mnohonásobně rychleji než reformní kroky v českém zdravotnictví.)
A tak namísto toho, abychom se v novinách dočítali, že prezident je v Portugalsku nebo na Kanárech, se prostě budeme dočítat, že jeho játra jsou v Italii či jinde a přitom pranic nepřijdeme o jeho hbité bonmoty.
No, není to nádherné?
Výše zmíněná informace o úspěchu italských lékařů konečně také dává odpověď na otázku, kterou si čas od času klademe při sledování různých ministrů ( ale nejen jich) - "Kam jenom dal hlavu?"
Teď je to jasné. Je v Italii na léčení.
Dopis jedné čtenářky Práva nabádá: očkování proti infekčním chorobám ať je povinné.
Nabízím liberálnější řešení: očkování nechť je nepovinné, léčbu choroby a jejích následků, proti které se občan mohl, ale nedal očkovat, at si hradí laskavě ze svého, pokud se na takovou léčbu komerčně nepřipojistil. Nevidím totiž žádný důvod, proč bychom měli být s takovými lidmi solidární. A navíc jsem přesvědčen, že lidí, co by se za takových podmínek nedali očkovat, by bylo pramálo.
Správným rozhodnutím, byť šlo o "zkoušku ohněm", nazval bývalý ministr dopravy Schling zadání stavby dálnice do Ostravy bez výběrového řízení izraelské firmě.
No jo, ale proč mají kvůli tomu, aby pár lidí mohlo pobrat výpalné, být finančními úřady páleni na patách zcela nevinní občané?
Informace o tom, že geny všech lidí jsou z 99.9% stejné, mi připomněly historku z Afganistanu, kde existuje kmen, sloužící ostatním jako u nás Kocourkovští. Zde jedna historka.
Vylezl příslušník tohoto kmene na strom a nemohl dolů. Soused mu hodil provaz a povídá: Chyť se ho a skoč! Ten skočí a zabije se.
Soused stojí nad ním a lamentuje: No, to je divné! A přitom jde o stejný provaz, který včera zachránil Babraka, když spadl do studny!