Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

SŇATEK V MUZEU
Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.
Zájemci (snoubenci, žadatelé, novomanželé) se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.
Obřad lze uskutečnit v areálu Dřevěného městečka v budově radnice, v zasedací místnosti s kapacitou místnosti 30 osob; místnost není vytápěna.
Termíny pro rok 2002, kdy není možno uskutečnit svatební obřad:
15.,16. červen; 5.,6.,7.,13.,16.,26.,27.,28. červenec; 2.,3.,4.,10.,11.,17. srpen; 21. září; 14. prosinec.
Termíny pro rok 2003, kdy není možno uskutečnit svatební obřad:
22.únor; 19.duben; 24.květen; 14.,28.červen; 5.,12.,26. červenec; 2.,9.,16. srpen; 20.září; 18.,25.říjen a 13.prosinec.
Následně každý kalendářní rok budou nejpozději k datu sestavení programového kalendáře "Valašský rok" stanoveny termíny, kdy se svatební obřady z provozních důvodů konat nemohou.
Poplatek za umožnění svatebního obřadu v areálu muzea činí 2500,- Kč. V případě konání svatebního obřadu mimo sobotu, tzn. ve všední den, neděli, v době provozní přestávky, činí příplatek k poplatku 500,- Kč.Poplatek je splatný k datu podpisu smlouvy a to v hotovosti do pokladny muzea.
Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací je:
Křivánková Dagmar, Mgr.,

telefon: 571 757 149,
mobil: 604 216 593