P O Z V Á N Í na ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína

Pozvání na ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína, které se uskuteční
v úterý 19. listopadu 2002 v 15,00 hod
v sále Závodního klubu Tonak, a.s., ul. Zborovská
Program
I.Zahájení
II.Volba mandátové, volební a návrhové komise
III.Zpráva mandátové komise
IV.Složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva města
V.Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

VI.Stanovení počtu členů rady města a uvolněných členů zastupitelstva města

VII.Volba starosty, místostarostů a členů rady města
VIII.Zřízení výborů zastupitelstva města a osadních výborů
IX.Různé
X.Návrh usnesení
XI.Závěr
Pavel Wessely
starosta města