SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Moc si pošušňávám na složitých právních rozborech i laických úvahách, týkajících se široké a mnohdy doživotní imunity našich zákonodárců, vyprovokovaných zvolením Vladimíra Železného senátorem.
Zdravý selský rozum totiž připouští jediné řešení: poslanec a senátor nemá být trestně odpovědný za to, co řekne ( třikrát podtrhuji řekne a ne učiní) ve sněmovně či senátu, byť by to jinak trestné bylo. Jako jeden příklad za všechny uvedu prozrazení státního tajemství opozičním poslancem při rozkrývání mizerného hospodaření vlády.
A to je vše. Je, bohužel, zcela logické, že takové omezení imunity parlament nikdy nepřijme, zrovna tak jako si kapři nikdy nevypustí rybník a husy neodhlasují svým svátkem svatého Martina.
Jediným, bohužel jen teoretickým, řešením by bylo to, kdyby se většina voličů domluvila, že nedá ve volbách hlas nikomu, kdo se veřejně nezaváže po zvolení dnešní imunitu takto omezit. Ale to je v národu, kde byly i na malé vesnici dvě tři tělovýchovné jednoty a dva spolky holubářů, prakticky nemožné.
Náš vzdušný prostor je "ve všední dny" kvalitně hájen vlastními silami, tvrdí vojáci. Během listopadového zasedání NATO v Praze by to však nestačilo a tak nám vypomůžou Američané. Z čeho vojenští odborníci usuzují, že případní teroristé, chtěli -li by udeřit v Česku, by se chovali ve "všední dny" jinak než během zasedání NATO, zůstává mi záhadou. Jediné, čemu bych rozuměl, by bylo tvrzení, že během zasedání NATO je pravděpodobnost nějakého útoku podstatně větší - ale takové tvrzení by neopravňovalo povolání Američanů, platí-li, že ve "všední dny" jsme kvalitně hájeni.
Protože si nemyslím, že by Vladimír Špidla byl tak hloupý, sprostě lže, tvrdí -li, že vítězství ODS v senátních volbách by znamenalo stop referendu o vstupu do Evropské unie.
Dnes proběhne volba nového prezidenta České lékařské komory. Při sledování její činnosti v minulých letech by se ovšem zrovna tak dalo říct, že proběhne volba šéfa odborového svazu lékařů státních zdravotnických zařízení.
František Ladislav Čelakovský napsal půvabný Zlomek z rozprávky s kafíčkující paničkou, který by se dnes hodil i na mnohého žurnalistu a televizního či rozhlasového moderátora. Zde je:

K jiným -li přirovná se česká řeč,
že chudší je, vyznat musíte sám.
(Na to já:)
S maličkým rozdílem. Jak já ho znám,
jest jazyk český hojný, sladký,
ohebný, hladký:
připouštím, krásná paní, ale -
jak vy ho znáte, chudý neskonale.