ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Dnes ráno jsem našel ve schránce další předvolební letáček, tentokrát Sdružení nezávislých, což je slepenec šéfredaktora místního týdeníku a převážně učitelů na v pravděpodobně volitelných místech.
Jedna strana letáku velmi přesně vypočítává "co vadí" - zaostávání města za srovnatelnými městy v okolí, zvyšující se nezaměstnanost, městské zakázky putující jinam než mezi místní podnikatele a pak tradiční nářky nad zdravotnictvím, školstvím, kulturou, sportem a životním prostředím. S většinou nářků, až na preferování místních firem před nejlepšími nabídkami v soutěžích, lze souhlasit.
Mnohem zajímavější je ovšem strana "Jaká řešení nabízíme", neboť začíná "Situace vyžaduje sérii provázaných kroků: projekty, zviditelňující město jako centrum regionu. Využití příhodné polohy, vhodné pro masivní rodinnou výstavbu. Podpora služeb pro občany města a tím související podpora podnikání a snížení nezaměstnanosti. Chceme, aby ve vedení města konečně zvítězila odbornost nad stranickou příslušností." a pak následují obvyklé sliby typu zvýšíme nabídky v místním kulturním domě, zbudujeme kino, nepřipustíme omezování pohotovostních zdravotních služeb, vypracujeme, nepřipustíme, podpoříme....
Jak typické! Ani slovo, kde na to vzít, ani slovo o tom, že hlavním problémem města je totální nedostatek pracovních příležitostí a z toho plynoucí chudoba obyvatel, ani slovo o tom, že tento nedostatek velkých podniků je způsoben z největší části pramizerným silničním spojením s okolním světem, takže pokud se nevybuduje kvalitní napojení na dálnici a zasíťované pozemky k podnikání kolem ní, nebudou žádní noví podnikatelé, žádné nové pracovní příležitosti a žádné nové městské příjmy, které by umožnily rozvoj sportu, kultury a.t.d. Neboť tento rozvoj způsobují bohatí občané, kteří za tyto věci jsou ochotni utrácet a nikoliv "moudří" radní, kteří přerozdělují peníze z již tak chudého rozpočtu do těchto oblastí na úkor rozvoje infrastruktury města.
Takže, jak vidíte, kandidáti jsou to sice nestraničtí, ale také neodborní.
Rojí se houfně vždy před komunálními volbami, slibují to, co občané bez hlubších znalostí ekonomiky a správy obce chtějí slyšet a rozhodně není radno je volit.
Ať počítám jak počítám, se znalostí mentality českého voliče mi stále vychází pět, možná šest členů ODS zvítězivších ve druhém kole voleb do senátu. Vyšší počet by byl krásným důkazem změny politické vzdělanosti českého voliče k lepšímu, ale na to bych si nevsadil.
Takže nadále budeme mít rozsekanou politickou scénu na straně jedné a volání po akční,silné nerozsekané politice na straně druhé.
Komu není rady....
Takže Pavel Landovský se v míře natolik obrovské, že za to byl vyznamenán, zasluhoval v posledních deseti letech o Českou republiku.
Ač jsem tu také celou tu dobu žil, jaksi jsem si nevšiml. Děsně se stydím.