Země děda Praděda - soutěže roku 2001

Soutěže roku 2001
1. O nejstrašlivější a nejsympatičtější čarodějnici Země děda Praděda

2. Literární soutěž O cenu Děda Praděda

3.Soutěž o logo Země děda Praděda

3. Soutěž o podobu děda Praděda

4. Fotografická soutěž Země děda Praděda
Označené práce do soutěží můžete posílat na adresu sdružení:

Země děda Praděda, 793 36 Malá Morávka 238