PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Myslím, že bychom se na vysílání našich vojenských jednotek do zahraničí měli dívat jinýma očima než dosud. Vysvětlujeme a obhajujeme je totiž argumenty o nezbytnosti čelit zlu a hlavně tím, že jsme poslušní téměřčlenové EU, která tak také činí.
Poslední argument pomalu přestává platit ( alespoň v případě Německa ano) a tak bude zapotřebí argumentů nových.
Nabízím dva, vycházející nikoliv z ušlechtilých řečí, ale z věcné reality.
V budoucnu by se Česku a jeho obyvatelům vyplatilo, kdyby se přidali k boji o přístup k největším světovým zásobám ropy - na jejich přímém či nepřímém ovládnutí stojí a padá stávající euroatlantická civilizace.
V budoucnu by se Česku a jeho obyvatelům vyplatilo, kdyby se stali solidním spojencem USA ve značně rudozelené Evropě.
Poslouchal jsem včera zajímavou rozhlasovou besedu o česko-německých vztazích, ve které se jako bumerang vracel požadavek omluvy Čechů Němcům za divoký i legální odsun. Nabízím text takové omluvy.
"Omlouváme se za to, co po válce způsobili naši otcové a dědové vašim otcům a dědům ve vzteku a rozhořčení nad jejich chováním při pětileté okupaci země a ve snaze odsunem jim zabránit v budoucnu učinit totéž."
Domnívám se ovšem, že o takovouto logickou omluvu by Němci zrovna nestáli.
Pochechtávám se, kterak se dnes někteří místopředsedové a další vlivní činitelé ODS předhánějí ve snaze vyzdvihnout Evžena Tošenovského a pomalu okopávat a odkopávat V. Klause.
Chápu, že tak po zjištění nálady v členské základně ODS činí, zvláště chtějí-li se udržet ve funkcích, nechápu však, proč tak nečinili již před pár měsíci, kdy jsem hned po volbách veřejně vystoupil s tím, že by V.K měl rezignovat a na své místo aktivně pomoci vygenerovat nástupce z triumvirátu E. Tošenovský, P.Bém a P.Bendl.
Ale co se divím. Ještě mám schovaný seznam poslanců Občanského fora ve Federálním shromáždění s daty, kdy se hlásili k ODS. A divili byste se, jak dlouho některým z těch, kteří se pak léta bili v prsa se slovy "když já jsem zakládal ODS", trvalo, než se rozhodli na kterou stranu dělícího se OF se přidat. A totéž po "Sarajevu". Někteří lidé to holt mají v krvi a už se těším na to, jak se po létech budou bít v prsa a říkat "to když jsme odstraňovali V.Klause..." nebo spíše " to když jsme pomáhali Evženovi...."