ÚTERNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Evžen Tošenovský to bude mít těžké. Neustále bude srovnáván s Václavem Klausem a neustále bude muset odpovídat na otázky, co bude dělat jinak.
Ideově jistě nemusí dělat jinak nic - ODS je strana v tomto ohledu jasně vyprofilovaná a je to profil trvalé hodnoty. Také struktura ODS je za léta vybudovaná a dá se vylepšovat jen v maličkostech, navíc nepodstatných. Také používání jiného slovníku a neužívání zdrobnělin by byla změna nedůležitá.
To podstatné v čem by se Evžen Tošenovský měl lišit od Václava Klause ( a spousta lidí věří, že právě v tom se lišit bude), je schopnost neodrazovat a neodpuzovat postupně skupiny a jednotlivce, kteří by jinak rádi a ochotně přiložili ruku k dílu a pomáhali ODS v tom nejdůležitějším - prestiži.
Ač jsem to v minulosti V.K. několikrát radil, nikdy se pravidelně nesetkával ani s představiteli Advokátní komory, Svazu průmyslu, Soudcovské unie, akademiky, odbory či herci, spisovateli nebo význačnými jedinci z různých oborů - a pokud se s nimi setkal, odcházeli mnohem více s pocitem, že vyslechli přednášku ( v horším případě kázání) než s pocitem, že jim někdo naslouchá a že tedy něco mohou ovlivnit i jinak než vhozením volebního lístku do urny.
A přitom kdo jiný by měl být nositelem pravicových myšlenek než lidé schopní, úspěšní, vzdělaní a kdo jiný by měl vytvářet silnou nečlenskou základnu ODS, než tito zřejmí "opinion makeři", budou- li "zataženi do hry", bude-li jim nasloucháno.
Získat na svou stranu zpátky elity je hlavním úkolem, který V.K. už logicky učinit nemůže.
Kdyby toto byla jen jediná změna, kterou Evžen Tošenovský provede, mně by stačila.