PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Informace, že "povodeň vydala čtrnáctou oběť" je zcela falešná a mylná. Našel se totiž utopený muž, který během povodní jezdil s kamarádem na loďce. Není tedy rozhodně obětí povodně, ale vlastní blbosti.
Televizní duel mezi kandidáty na úřad německého kancléře socialistou Schroedrem a křesťanským socialistou Stoiberem je prvním v historii Německa a jako takový jistě vejde do dějin. Ovšem jen tím, že byl premiérový. Premiérový ovšem už nebude fakt, že i v tomto případě pranic nezáleželo na názorech a osobních vlastnostech kandidátů - rozhodovat bude to, co budou v příštích dnech o tomto duelu vtloukat do hlav voličů německá media.
A "muži pera" jsou v Německu, zrovna tak jako u nás, velkou většinou se srdcem nejenom nalevo, ale i levicovým, takže jejich hodnocení je nabíledni.
Vsaďte se.
Možná to nový ministr financí neví a proto mu tuto zahraniční zkušenost vzkazuji, aby se po čase nevymlouval, že nic netušil: pokud spotřební daň ( a tedy cena) cigaret (nebo alkoholu) stoupne skokově, výnosy z takového zvýšení daně jsou menší než očekávané, neboť se ještě více vyplácí pašování. A co horšího - tento černý trh velmi upevňuje sítě různých mafií.
Summa summarum: více škody než užitku.
V Johannesburgu dnes začíná "Summit o udržitelném rozvoji". Světový je ovšem jen podle jména, neboť chybějí Spojené státy. Také cíl summitu - nalézt vhodné způsoby pro celistvý lidský rozvoj s rostoucími ekonomickými, sociálními a ekologickými výkony, připomíná mi kvadraturu kruhu. Obávám se totiž, že beze zbytku platí, že ekonomické a sociální nemůže být ekologické, ekonomické a ekologické sociální a sociální a ekologické pak ekonomické. To, co hledáme, je míra jednotlivých vrcholů tohoto trojúhelníku, tedy naše priority, náš žebříček hodnot. A ten každodenně a všichni na světě (jednotlivci i instituce) vytváříme svým jednáním a chováním. Z tohoto hlediska je tedy tento summit setkání "obchodníků" se svými žebříčky hodnot, které by rádi prodali majitelům jiných priorit, přičemž - obchodnicky samozřejmě správně- tvrdí, že jejich zboží je nejlepší a nejprospěšnější, kdežto zboží ostatních je šunt.
A tak se opět znelíbil ředitel České televize Balvín, který byl tak drzý a nezodpovědný, že odjel na dovolenou, aniž věděl, že přijdou povodně - a co horšího, nevrátil se, aby čacky velel krizovému zpravodajství.
Viděno ovšem manažersky, Balvín naopak velmi obstál: průkazně kolem sebe a pod sebou vytvořil tým, který je schopen podávat profesionální výkon bez ohledu na fyzickou přítomnost šéfa.
Tento racionální úhel pohledu ovšem v budoucích týdnech na Balvína použit nebude, neboť ti, kteří se již drahnou dobu snaží opět ovládnout Českou televizi, z něj udělají kapitána, který ponechal v bouři loď na holičkách.
Na připomínku Jiřího Koláře jedno jeho strašně moc moudré básnické naučení ze sbírky Nový Epiktet.

Pamatuj že odmítnutí starého vyžaduje přítomnost nového
A jen objev zamezí pád v to čemu ses vzepřel
Avšak objevit ještě neznamená umět lepší
Jako neznamená umět jinak nedělat horší
Kdo popírá jen aby popřel
Nemá nejmenší představu o zákonitosti proměny
A kdo vsadí jen na nové
Nemá tušení o neocenitelnosti starého