PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Jako doušek vody živé zapůsobil na mne ve včerejším Radiožurnálu Pavel Uher, ředitel závodu Dolní Vltava, když hovořil o době povodňové a odpovídal na telefonické dotazy posluchačů. Na rozdíl od většiny politiků mluvil k věci, srozumitelně, beze slovní vaty, bez vykrucování, mlžení a odpovídání na něco jiného, prostě profesionálně.
Jak rád bych takové lidi viděl ve vrcholové politice. Na druhou stranu vím, že není nic, co by tento typ lidí k politice přitahovalo. Škoda, velká škoda.
I když...většina lidí, kteří byli vynikajícími manažery v soukromé sféře, v politice obvykle nedokázala nic. Často jsem přemýšlel čím to je a došel jsem k jedinému závěru: v podniku mohli většinou velmi silně ovlivnit výběr svých nejbližších spolupracovníků, kdežto v politice jim často nezbývá než spolupracovat s lidmi, s nimiž by v soukromé sféře neztratili ani minutu., coby manažeři mohou mnohem častěji přikazovat, kdežto v politice jednají v mezích složitě dojednaných kompromisů ( často, bohužel, horších než obě krajní řešení) a jejich rozhodnutí ve velké většině provádějí lidé, jimž "nevelí".
Takže mi prostě vychází, že nejlepší formou vládnutí je osvícená diktatura. Jediný, dosud nevyřešený, problém však je ten, jak zabránit v toku času pravděpodobnému zvratu osvícené diktatury v diktaturu neosvícenou. Nenapadá vás něco?
Poučení z neochoty až odporu některých lidí v ohrožení nechat se evakuovat nevidím v tom, že velmi malou, tedy dodatečně zjistitelnou, část těchto lidí exemplárně potrestáme pokutou, ale v tom, že napříště takové lidi ponecháme jejich osudu, neboť si jej dobrovolně vybrali.
Že vláda, namísto použití výnosů z minulých i budoucích privatizací, bohatě stačících na zahlazení škod po povodních ( a velmi spravedlivě rozdělujících náklady zcela na všechny, neboť všichni jsme bezpodíloví spoluvlastníci těchto miliard), zneužije situaci ke zvýšení některých spotřebních daní a daně z přidané hodnoty u většiny služeb, je už více než jisté.
A nejhorší budou ty "ušlechtilé", "evropské" kecy, kterými se to vynasnaží ospravedlnit.
Pranic mi nevadí, že plzeňská městská rada chce mimořádnými prémiemi odměnit pětici magistrátních úředníků za mimořádné výkony během povodní. Děsně mi však vadí slova primátora Plzně Schnebergera, že výše prémií "se neříká". Jde totiž o veřejné prostředky a ty mají a musejí být pod trvalou veřejnou kontrolou. Taková slova může pan primátor použít pouze tehdy, dá-li úředníkům něco ze svého, v tomto případě tomu tak není a jde tedy o nehoráznost.
"Předpokládám, že i to rozšiřování Evropské unie půjde podle toho tajmtejblu", pronesl pan prezident a pak se dodatečně pokusil o dovysvětlení.
Nou problem, Mr. President, všichni mají nolidž vo co go.