PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Myslím, že nejrychlejší a nejúčinnější způsob napravení povodňových škod by byl, kdyby po první vlně přímé manuální i finanční pomoci nejpostiženějším, začal každý z nás pracovat co nejusilovněji a nejkvalitněji v oboru, kterému nejvíc rozumí, ve kterém je profesionál. Jednak v takovém případě vyprodukujeme více zboží, které je okolní svět ochoten kupovat ( a to je prapůvod bohatství národa) a také veřejné finance by se z takto vzniklého vyššího daňového základu zvýšily. Pokud by nás tyto povodně naučily pracovat intenzivněji a kvalitněji, paradoxně by se tedy záhy vyplatily.
Dalším způsobem pomoci zaplaveným oblastem je masová turistika do těchto oblastí s větším než obvyklým utrácením. Rozhodně pro to lze mnohé udělat. Mimo naši vlastní turistickou aktivitu můžeme přesvědčovat všechny naše příbuzné, kamarády a známé , aby učinili totéž.
A to nejen známé v tuzemsku, ale i v cizině.
Hlavním celonárodním heslem by se proto mělo stát heslo následující: PŘIJEĎTE K NÁM UTRÁCET !
Najednou spousta věcí jde: zablokovaný pruh kolem Radia Svobodná Evropa, měsíce a měsíce blokující dopravu u Muzea, jde najednou uvolnit alespoň pro hromadnou dopravu (jsem ovšem přesvědčen, že by mohl být klidně uvolněn pro veškerou dopravu, neboť od počátku šlo o opatření zhovadilé, bezpečnost radia proti případným profesionálním teroristům pranic nezmenšující), bezpečnost vzdušného prostoru lze najednou také zajistit jinak než stíhačkami za desítky miliard korun, pojišťovny, stavební úřady a další instituce najednou slibují bezprůtahové jednání (proč muselo být dříve s průtahy, nevysvětlily) - prostě od této chvíle můžeme při každém konání úřadů nahlas vznést otázku, zdali by se nenašlo rychlejší a levnější, tak zvané popovodňové, řešení.