ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Velká voda možná protrhne i tajemství, co se stalo s rozpočtovou rezervou na rok 2002 ve výši 2,2 miliardy korun, za co ji vláda v nekrizovém prvním pololetí roku utratila.
Ačkoliv o žádné tajemství zřejmě nejde - rezerva byla s pravděpodobností hraničící s jistotou "prožrána".
S pravděpodobností hraničící s jistotou lze také očekávat, že extrémní klimatické podmínky se budou opakovat častěji než jsme my a naši předkové byli zvyklí. A protože přírodní zákon, způsobující, že přežívají ti nejpřizpůsobivější, nepřestal platit, hleďme se pravděpodobným změnám přizpůsobit co nejrychleji.
Občané, které postihla současná velká voda, udělají po jejím opadnutí to nejpřirozenější a nejmoudřejší, co se v takové situaci dá dělat: budou více pracovat a hodně šetřit na věcech zbytných, aby co nejdříve zahladili škody a vrátili svůj život do normálních kolejí.
Totéž by měla dělat i moudrá vláda. Obávám se však, že šetření na věcech zbytných ( a že jich ve státním rozpočtu je!) nepatří k mentální výbavě Špidly a jeho party.
Velmi černohumorně znělo včerejší varování meteorologa z rozhlasu, že první pobyt na slunci na našem území by neměl u osob s citlivou pletí přesáhnout dvacetpět až třicet minut....