PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Vládní program, který zítra předloží vláda poslanecké sněmovny, je nepřekvapivý: jde o výčet nekonkrétních slibů, proti kterým nikdo nemůže právě kvůli totální nekonkrétnosti nic namítat (bezpečnost, ochrana zdraví, života a majetku občanů, vstup do EU, ochrana rodiny a k tomu je přidán konkrétní, praktický špidlismus: přídavky na všechny děti bez ohledu na příjem rodičů, speciální přídavek na školní vzdělávání, obnovení novomanželských půjček a rodinného spoření.
Obávám se ovšem, že v tom podstatnějším než je vládní prohlášení, tedy v každodenní exekutivě, bude toho špidlismu podstatně více.
Od té doby, co bez ohledu na to, zda-li chceme nebo nechceme jsme zákonem nuceni platit ze svých daní příspěvky politickým stranám, se dá doslova říct, že si jednotlivé poslance platíme.
Takže vzhledem k tomu, kolik utratila Koalice US + DEU +lidovci za volební kampaň, kterou zaplatíme z velké části opět my všichni prostřednictvím státních příspěvků politickým stranám za volby, jsme (většinou velmi, velmi nedobrovolně) přispěli na zvolení jednoho poslance Koalice částkou téměř dva a půl milionu korun! Obávám se, že u poslanců ostatních stran to nebude o moc slavnější. Jak dlouho si to, proboha, necháme líbit? Není nejvyšší čas říci před nejbližšími volbami všem kandidátům do poslanecké sněmovny, že bez jejich písemného závazku, ž po případném zvolení okamžitě navrhnou a schválí zrušení tohoto nemravného zákona, od nás nedostanou ani hlas?
Moc se mi "líbí" lidovec Kalousek, předseda vlivného rozpočtového výboru sněmovny, hřímající o nutnosti provést zásadní a co nejhlubší reformu veřejných financí - od roku 2003.
Jednak nechápu, proč "ekonomický expert" lidovců Kalousek neobjevil tuto nutnost již v minulém volebním období a neudělal pro její prosazení vše, co bylo v jeho silách a dále nechápu, proč je třeba s nutnými kroky čekat do roku 2003 a nelze začít ihned. Ale třeba nám to expert vysvětlí.
Právo dnes varuje občany, že v ulicích Česka nás ohrožují stovky proti vzteklině neočkovaných psů. To je zřejmě pravda, ale mnohem horší nebezpečí, kterému se, bohužel, nikdo příliš nevěnuje, je nebezpečí, hrozící nám od volně pobíhajících neočkovaných socialistů všech velikostí a ras.
Je to zřejmě proto, že toto nebezpečí je latentní a projevuje se, podobně jako některé otravy, až v době, kdy už je příliš pozdě na účinnou léčbu bez trvalých následků.