ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Často opakovaným argumentem, proč ODS neuspěla ve volbách podle svých představ, je statistika jedné specializované firmy, podle níž byla v předvolebním období ODS medii nejnegativněji hodnocenou stranou.
Pokud to tak je, pak pro ODS nejdůležitějším poznatkem by mělo být zjištění PROČ to tak je. Úvahu na toto téma jsem však od nikoho neslyšel, jen vzdychání nad nepřízní medií.
Nerozumím tomu, proč Lukáš Bek v dnešním Právu citaci mé pondělní glosy o analýze příčin volebního neúspěchu ODS uvedl bulvárním mezititulkem "Macek znovu udeřil" a odstavec pak otevřel větou "Klausovi v pondělí uštědřil další políček bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek..."
Ubezpečuji pana Beka i ostatní, že rozhodně nerozdávám údery a neuštědřuji políčky, jen se poctivě snažím formulovat svoje názory na současné politické dění. Václava Klause si vážím a pokud mám na nějakou věc jiný názor než on nebo s nějakým jeho projevem či činem nesouhlasím, nevidím jediného důvodu to neříct nahlas, neboť jsem přesvědčen, že nemůže být pro nikoho při jeho rozhodování větší zhouby, než naslouchání jen přikyvovačům. Takže žádný úder, žádný políček, jen názor člověka, jehož myšlení není ovlivněno či limitováno případným budoucím politickým působením a který by moc rád viděl ODS zase na špici politického vlivu.
Teď je ten správný čas, aby hlídací psi demokracie započali se soupisem všech personálních změn, které noví ministři (a to zvláště ti lidovečtí) rozpoutají ve svých pašalících. Vydržte, prosím, dostatečně dlouho a také se pokuste u každého nově nastupujícího náměstka, šéfa odboru ba i majitele nějaké té nové úklidové firmy, zjistit jeho stranickou příslušnost. To, abychom nežili v iluzi, že ministerskými úředníky se lidé stávají zásluhou svého vzdělání, zkušeností a schopností.
Bývalý předseda ODA Daniel Kroupa nedávno tuto stranu opustil, nyní ji opouští paní senátorka Seitlová, neboť chce opět kandidovat do Senátu a za ODA se jí to logicky nezdá nejlepší. Jen patřičný díl dluhů za mnoho desítek milionů korun ( a z těchto dlužných peněz byla hrazena i kampaň v roce 1996, která vynesla paní Seitlové senátorské křeslo) si odcházející aliančníci jaksi odmítají vzít s sebou.