ÚTERNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Václav Klaus prohlásil v nedělní Sedmičce, že je odhodlán znovu nekandidovat na předsedu ODS, budou -li splněny dvě podmínky: nesmí hrozit rozštěpení ODS a ODS musí nadále hájit pravicové hodnoty.
Nejdůležitější podmínku ovšem vyslovil v jinotaji: ODS se nesmí stát stranou regionalisticko - komunálně politických struktur. Tím ovšem řekl zcela jednoznačně ( a věřte, že umím Klausovy meziřádky čít více než dobře): pokud bude kandidovat na místo předsedy ODS v členské základně populární Evžen Tošenovský nebo též medii zmiňovaný Petr Bendl, budu kandidovat proti nim ( a budu nikoliv nahlas, ale v kuloárech proti nim velmi agitovat ), neboť v případě zvolení některého z nich bych neměl žádnou záruku, že by se v budoucnu řídil mými názory více než názory ostatních vlivných členů ODS. Nechte na mně, abych si našel svého zástupce k obrazu svému ( a uchoval si tak i v budoucnu rozhodující vliv na každodenní politiku ODS).
Jsem přesvědčen, že Evžen Tošenovský i Petr Bendl četli tato Klausova slova stejně jako já a zřejmě začali velmi váhat s případným veřejným oznámením své kandidatury, neboť by to pak byli zdánlivě oni, kdo by zahájili proces polcení ODS na klausovce a neklausovce, proces - zvláště v době před komunálními a senátními volbami - přímo zhoubný.
Psal -li jsem před pár dny, že by měl Václav Klaus bezprostředně oznámit svoji budoucí rezignaci na podzimním kongresu ODS a vrhnout se se vší energií do "generování" svého nástupce, měl jsem ovšem na mysli nikoliv hledání nového předsedy -muppet ( tedy loutky s Klausem uvnitř ), ale hledání plnokrevného předsedy, jenž si sice bude vážit minulých zásluh svého předchůdce, dozajista bude ctít zásady a ideje, na nichž ODS vznikla, ale Klausovy názory bude vážit na stejných vahách jako názory ostatních členů ODS. Měl jsem též na mysli, že se Václav Klaus převtělí do kvalitního a nebezpečného opozičního poslance, kt nesmí a nebude co chvíli veřejně "opravovat" vyjádření a činy nového vedení.
Jsem stále přesvědčen, že někdo z trojice Tošenovský, Bendl, Bém by byl nejlepším předsedou ODS ( a jejich předem ohlášená ochota ke vzájemné spolupráci by byla přímo vynikající) a jsem stále více a více přesvědčen, že pokud Václav Klaus nepředá svůj post novému nástupci beze zbytku a bez podmínek, způsobí rozkol v ODS on sám a naplní tak dávné, hodně "předsarajevské" proroctví Josefa Zieleniece, že Václav Klaus raději ODS zničí, než by se v ní vzdal hlavního slova.
Ach, jak rád bych se tentokrát mýlil, neboť ODS zdaleka nezakládal jen Václav Klaus.