PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Jsem přesvědčen, že svolání kongresu ODS až na prosinec, tedy v době po komunálních volbách a neochota Václava Klause již nyní oznámit, že nehodlá kandidovat, je chybou.
Doufám jen, že záhy napravitelnou.
Na ustavujícím kongresu ODS v Olomouci jsem navrhoval Václava Klause do funkce předsedy ODS se slovy "Lídr se nevolí, lídr buďto je nebo není."
ODS momentálně lídra nemá a představa mnohých členů vedení, že na podzimním kongresu ODS se bude nový předseda volit z deseti, dvanácti kandidátů, je cesta mylná a špatná. Nový lídr být musí a je nutno jej vygenerovat - tedy rozhodnout, kdo má nejlepší předpoklady jím být ( a takových kandidátů je jen pár) a pak mu pomáhat, vystrkovat jej kupředu, čistit mu mediální chodníček a hájit jej. Nakonec, Václav Klaus se stal lídrem ODS právě takto, snad na to nezapomněl. Že to stojí nápady, úsilí a peníze, netřeba podotýkat, neboť to ví každý, kdo zaváděl na trh jakékoliv nové zboží. Bez toho to prostě úspěšně nejde.
Mimochodem, pokud se Evžen Tošenovský rozhodně kandidovat na předsedu ODS ( a měl by se definitivně rozhodnout ihned a ne až po prázdninách), měl by určitě největší podporu v členské základně i v neodeesovské veřejnosti.
Myslím, že Vladimír Špidla by se neměl tak bezmezně spoléhat na to, že všichni poslanci ČSSD jsou natolik nadšeni či srozuměni s koalicí s Koalicí, že pro takovou vládu bez hrubého donucení zvednou ruku. Špidla jako by zapomínal, že koaliční vláda s sebou nese méně ministerských postů pro ČSSD a že tedy osoby a skupiny, napojené na "potravinový řetězec" dosud socialisty ovládaných ministerstev, mají pramalý zájem o koaliční vládu.
Věřím jen statistikám, které si sám zfalšuji, říkával Winston Churchill a měl, samozřejmě, pravdu.
Slavnostní předvolební fanfáry o růstu HDP v závěru loňského roku o 3.2 %, byly dnes korigovány na běžný pop ve výši 2,7% a růst prvního kvartálu ve výši 2.5% ( nejhorší výsledek ze všech zemí, ucházejících se o vstup do EU), už naznačuje labutí píseň špidlovské představě, kterak z ohromného růstu zacáluje bez dalšího zadlužování rozhazovačné sliby. Co zbývá? Vyšší daně a nebo ještě vyšší dluhy, holenkové voličští.
Též státní rozpočet, sestavený s předpokladem růstu 3.8%, je v....... Znovu se potvrzuje, že rozpočet je přesný součet zcela nepřesných čísel, která vyjadřují spíše zbožná přání politiků než s realitou provázané předpoklady.
Bylo mi stydno, když jsem včera chvíli sledoval doktorku medicíny a místopředsedkyni ČSSD paní Součkovou. Bylo mi stydno, že stále ještě neví, že se neříká demogracie, bylo mi stydno, že někdo, kdo vážně aspiruje na funkci ministra, může mít tak nekonsistentní, vzděláním fatálně nedotčené názory na sociální problematiku a nejvíce mi bylo stydno z toho, že to takové spoustě voličů pranic nevadí.