ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Titulek včerejšího Práva "Ústavní soud může rozdělit pacienty na dvě kasty" uvádí úvahu o tom, zda na návrh 54 poslanců ODS a US Ústavní soud zruší z důvodu neústavnosti paragraf zákona o veřejné zdravotním pojištění (známý coby paragraf Fischerové dle sociálně demokrarické poslankyně, která tento paragraf do zákona před léty prosadila), zakazující občanům připlácet si na nadstandardní či lepší zdravotní služby než které nabízejí zdravotní pojišťovny.
Titulek je ovšem nepravdivý. V součastnosti totiž existují tři kasty pacientů a i po případném zrušení dotyčného paragrafu by se jejich počet nezměnil.
  • První kastou jsou ti, kteří se spokojují se stávajícími zdravotními službami, hrazenými zdravotním pojištěním.
  • Druhou kastou jsou ti, kteří z různých důvodů chtějí péči jinou, jindy či jiným lékařem prováděnou a za splnění svých požadavků platí konkrétním lékařům, jinak řečeno, opatřují si služby, které požadují, načerno.
  • Třetí kastou jsou ti,co mají příbuzné či známé ve zdravotnictví a proto sice "služby načerno" konzumují, ale nehradí.
Zrušením obludného nevolnického paragrafu soudružky Fischerové (za svoje peníze si nesmím koupit služby, které chci), by jen druhá kasta platila legálně a do zdravotnictví by tak plynuly peníze, které by sloužily všem.
Sociálně demokratický poslanec Bohuslav Sobotka "chce zvýšit prestiž parlamentu" a tak prosazuje zákaz podávání alkoholu poslancům ve dnech zasedání sněmovny.
Kdyby se předem zeptal nás, starých mazáků z polistopadového federálního shromáždění, kde takový zákaz platil, dozvěděl by se, že již tehdy nosili číšníci Miloši Zemanovi becherovku v nenápadných hrníčcích a poslanci vesele popíjeli z přinesených lahví.
Diskrepance titulků, fakt a spekulací v novinových článcích je obdivuhodná - viz dnešní Lidovky.
"Klaus propásl fórum s Clintonem" zní titulek.
Fakticky obsah článku říká, že Klaus na pozvání nereflektoval a Lidovkám to odůvodnil tím, že má v té době příliš mnoho předvolebních mítinků.
Většinu článku však zabírá ničím nepodložená spekulace, že Klaus nechtěl vystoupit, neboť jeho příspěvek by zazněl až po příspěvku Ivana Pilipa.
Ach jo - klasické pletení biče z hovna.
Podobného pletení se dopustil další článek Lidovek "Kroupa věří Koalici, Macek dělá rozbory", v němž namísto seriózní informace o mém rozboru možných vládních koalic (celkem dvanáct variant) se nejprve dočtete, že "se rozčiluji a rozbor mě rozrušil natolik, že jsem udělal v textu několik pravopisných chyb". (Za chyby se, samozřejmě, omlouvám, byť jsem je nezpůsobil já, ale písařky, které text přepisují na internet - v příštích dnech už však konečně budu moci vkládat texty osobně.)
Z 12 variant rozboru citují autoři článku jedinou. Kdyby si pisatelé tohoto článku ušetřili zbytečné dloubance do mé osoby a vypustili všechny věty bez jakékoliv informační hodnoty, zbylo by jim dost prostoru na solidní informaci.
Obávám se však, že o to článku vůbec nešlo.
P.S. Při psaní tohoto článku jsem zcela klidný, nerozčilený, nerozrušený. Znám své pappenheimské z Lidovek.
V Pressklubu Radia Frekvence 1 řekl bývalý šéf ekonomické kontrarozvědky a současný předseda České strany národně sociální Jan Šula, že mu na jaře roku 1998 nabízel Zeman povolební místo šéfa akce Čisté ruce a že tuto funkci odmítl, neboť Zeman vyslovil požadavek na rychlé zatknutí některých členů ODS (dle Šuly padla i jména), "nepodložené dokumentací trestního stíhání",jak prohlásil Šula.
A teď jsem opravdu velice zvědavý na to, co "hlídací psi demokracie" s tímto neuvěřitelným tvrzením (nikoliv ovšem pro toho, kdo zná Miloše Zemana), udělají.
Obávám se však, že nic. Dovedete si ovšem představit ty palcové titulky na prvních stranách deníků, kdyby něco obdobného prohlásil o Václavu Klausovi?