ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
V úterý večer přepadli dva lupiči se zbraněmi v ruce prodejnu elektroniky v Praze 3. Prodavač, který již jedno podobné přepadení zažil, se bránil: jednoho lupiče zastřelil, druhého těžce poranil (s vysokou pravděpodobností bude doživotně upoután na invalidní vozík).
Obyvatelé Žižkova uvítali sebeobranu prodavače s nadšením a já se jim nedivím.
Policisté, státní zástupci a soudci dle tisku nejásají a nechtějí, aby na Žižkově zavládl soudce lynč. Také jim se nedivím.
Mají však jedinečnou příležitost k nápravě stávajícího stavu. Ten totiž vychází z železného zákona, že tam, kde oficiální rameno spravedlnosti selhává, berou spravedlnost do rukou občané, nastupuje soudce lynč.
Takže: pokud budou mít obyvatelé (nejen) Žižkova jistotu, že příště se lupiči (nejen) Žižkovu vyhnou, neboť jim bude hrozit zastřelení ze strany policie, soudce lynč okamžitě skončí.Řšení je tedy stoprocentně na straně ramen spravedlnosti.
Zatím by měli zapomenout na jakékoliv vyšetřování oprávněně se bránícího prodavače, přesvědčit prezidenta republiky, aby jej před televizními kamerami vyznamenal (a pokud by tak nechtěl učinit, vyznamenat jej sami), a postřeleného lupiče pak pedagogicky využít při vychovávání mladé generace coby odstrašující příklad.
Obávám se však, že nic z toho se nestane, jen naříkání ramen spravedlnosti nad soudcem lynchem zůstane.
Pobaven impotencí analitiků a komentátorů, kteří se ani nesnaží odhadnout výsledek povolebních koaličních jednání, nabízím vlastní rozbor.
Varianta A) - ČSSD a Koalice dosáhnou většiny křesel v poslanecké sněmovně.
Jediným problémem zůstává rozdělení křesel, ze skušenosti lze říct, že Koalice by získala více křesel než by jí podle volebního výsledku náleželo. Použitou kartou ve hře by byla kandidatura Pitharta na prezidenta v přímé volbě.
Varianta B) - ČSSD a Koalice nedosáhnou většiny křesel v poslanecké sněmovně.
 1. Velká koalice ČSSD + ODS
  Pravděpodobnost vzrůstá v nepřímé úměře k součtu hlasů ČSSD + Koalice, tedy čím menší součet křesel ČSSD + Koalice, tím větší pravděpodobnost této varianty.
 2. Menšinová vláda ČSSD + Koalice s tichou podporou KSČM
  Pravděpodobnost vzrůstá v přímé úměře k součtu hlasů ČSSD + Koalice, tedy čím větší součet křesel ČSSD + Koalice, tím větší pravděpodobnost této varianty.
 3. Většinová vláda ODS + Koalice
  Pravděpodobnost vzrůstá v přímé úměře k počtu křesel ODS a v nepřímé úměře k počtu křesel koalice, tedy čím větší počet křesel ODS a menší počet křesel Koalice, tím větší pravdpodobnost této varianty.
 4. Menšinová vláda ODS + Koalice s tichou či smluvní podporou ČSSD
  Pravděpodobnost nulová, touha odstranit Klause z politiky vždy převládne.
 5. Supervelká koalice ČSSD, ODS, Koalice
  Pravděpodobnost velmi malá, jen za zcela mimořádných mezinárodních okolností.
 6. Menšinová vláda ČSSD + Koalice za smluvní podpory ODS (nová opoziční smlouva)
  Je zajímavé, že tuto variantu nikdo ani nepopsal, ačkoliv je nikoliv zcela nereálná - coby nabídka proti variantě menšinové vlády ČSSD + Koalice s tichou podporou KSČM by nešla lehce odmítnout, byť touha zbavit se Klause by asi nakonec převážila nad nechutí být odkázáni na KSČM.
 7. Menšinová vláda ČSSD se smluvní opozicí Koalice a tichou KSČM
  Pravděpodobná téměř nulová, existují při stejném rozdělení křesel lepší varianty.
 8. Menšinová vláda ČSSD se smluvní opozicí Koalice + KSČM
  Pravděpodobnost téměř nulová, opět existují lepší varianty.
 9. Menšinová vláda ODS se smluvní opozicí ČSSD
  Pravděpodobnost přímo úměrná výši výsledku ODS a nepřímo úměrná výši výsledku ČSSD, tedy čím lepší výsledek ODS a horší ČSSD, tím větší pravděpodobnost.
 10. Menšinová vláda ODS se smluvní opozicí Koalice
  Pravděpodobnost, vzhledem k osobním animozitám a touze zbavit se Klause, nulová.
 11. Úřednická vláda
  Pravděpodobnost velmi malá až nulová, jen zcela "roztříštěných" volebních výsledk§ a neschopnosti stran se dohodnout.
Poznámka: pokud by se dostala do Poslanecké sněmovny ještě nějaká další strana (největší šanci má ta Balbínova poetická....), stačí její hlasy brát za hlasy proti ODS, tedy přičíst je při kalkulaci k hlasům ČSSD + Koalice.