ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Mág David Copperfield dokáže při svých megashow nechat zmizet docela velkou budovu. Kam se ovšem hrabe na českou realitu: dnes ráno jsem se doslechl, že budova Vrchního soudu v Praze způsobila, že byl omylem propištěn z vazby čelný představitel H-systému Smetka, neboť tato budova si špatně vyložila novelu zákona.
Neboť v rozhlasové zprávě opravdu nezaznělo, který soudce či soudci pražského Vrchního soudu takto špatně zapracovali. Zpráva opravdu mluvila jen a jen o budově - jak jinak si vyložit neosobní "Vrchní soud špatně..."?
Vypadá to, že socialismus se svou kolektivní nezodpovědností má u nás velice hluboké kořeny - četnost výskytu takových a podobných zpráv je toho docela dobrým barometrem.
Opravdu jsem se musel dvakrát podívat na hlavičku dnešních Lidových novin, zda nejsou z 1. dubna, tedy z apríla, abych uvěřil zprávě o tom, kterak koaliční Marvanová vyrazí na předvolební procházky Prahou se šestnáctiměsíčním lvem z cirkusu Berousek. Produkce seroblbinu v mozcích některých politiků má opravdu s blížícími se volbami vzestupnou tendenci.
Ovšem zapojení zvířat do volební kampaně není nic nového. Stačí jen vzpomenout předválečných volebních hesel (kupodivu stále platných):
Volte voly, volte krávy,
jen nevolte klerikály.
Volte voly, volte krávy, volte krocany,
jen ne socany.
Katolický farář z Kroměříže Zdeněk Čížkovský (a jistě nebude farářem jediným) při kázáních doporučuje lidem, aby dali hlas lidovcům. Což by bylo v pořádku, pokud by v tomto státě existovala odluka katolické církve od státu. Protože tomu tak není a jste, pane faráři Čížkovský, bohužel placen státem z mých daní, vehementně proti tomu protestuji.