PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
No, tedy! První co jsem si přečetl po překročení hranic při návratu ze zahraniční cesty, byl návrh Vladimíra Iljiče Špidly, abychom ze svých daní povinně přispívali do svěřeneckého fondu, ze kterého by pak rodičové po šestileté čekací době, během kteréž by se vyvolení státní úředníci (s kamcelářemi, sekretářkami, auty a mobily) snažili rozmnožit jim svěřené prostředky, dostali "odměnu za zplození dítěte".
Do takového fondu kategoricky odmítám kdykoliv přispět byť jen jednou jedinou korunou. Jsem totiž přesvědče, že by jím vyplácené cílové kopulační prémie velmi většinově motivovaly k plození přesně ty, o jejichž reprodukci pranic nestojím.
Tento prapodivný nápad mi ovšem připomněl jeden starý, dobrý vtip.
Na odborářské schůzi vstane soudružka a narhuje, aby se pracující zavázali k tomu, že příští sobotu odpracují mimořádnou směnu. Na to povstane postarší dělník a zvučně praví: A já navrhuji, aby se pracovalo nejen příští sobotu, ale všechny soboty a taky všechny neděle a vůbec všechny dny, a to až do noci, neboť pak by se nesouložilo a nemohly by se rodit takové kurvy jako je tady soudružka.
A opět, pokolikáté už, ta příšerná nedůslednost! Tři členové představenstva Kreditní banky Plzeň byli obviněni a následně obžalováni z "porušování povinností při správě cizího majetku". Krajským souddem byli však osvobozeni (dokonce i státní zástupce, tedy žalobce byl pro!), neboť jejich obvinění a souzení bylo založeno na chybném znaleckém posudku. Chybném proto, protože soudní znalci neměli k dispozici všechny potřebné podklady.
A tak tedy: Proč je neměli? Kdo to zavinil? Jak bude potrestán? Nic. Nic. Nic. Tyto logické otázky a odpovědi na ně jsem v žádném z medií nezaznamenal.
Pokud ovšem šlendriánská práce nebude náležitě trestána (minimálně finančně), ze socialismu se nevyhrabeme nikdy.
Pochechtávám se při "naivních" odpovědích různých zpěvaček a zpěváků, dodaných agenturou Goja (Gott a Janeček) na předvolebí mítinky ČSSD, že jejich vystupování je čistý obchod, nemající nic společného s jejich politickými názory a preferencemi.
Za pravděpodobného předpokladu, že jejich vystoupení zvyklá k volbě ČSSD byť jen pár nerozhodnutých voličů, je jejich vystupování (bez ohledu na jejich alibistické řečičky) veřejnou podporou ČSSD, a tedy jejích politických názorů, cílů i praktické politiky.
Z toho se prostě nevykecají.
Pomalu ale jistě se z hlubin předvolebních průzkumů vynořuje postava ideálního premiéra všech Čechů, Moravanů a Slezanů. Je jím jistý Grobukla.
Že ho neznáte? Ale ano! Grossova hlava (chlapecký úsměv nesmí chybět), Buzkové tělo (přebujelá ňadra podmínkou) a obsah hlavy Klausův (hlas by ovšem mohl propůjčit herec R. Lukavský).
A pokud by Grobukla nesl ještě Špidlův kouzelný pytel (s nevyčerpatelnými financemi na dluh) a cestou rozdával napravo nalevo....