STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Tomáš Sokol, obhájce obviněného šéfa České televize Balvína prohlásil, že obvinění jeho klienta je chybné, nesprávné a protiprávní a ani formálně, ani věcně důvodné. V tom posledním se mýlí. Toto obvinění není věcně bezdůvodné, nýbrž má zatraceně podstatný důvod: Zbavit současného ředitele místa a v nastalém prozatimním bezvládí použít Českou televizi jako silnou předvolební hlásnou troubu pro "hochy, co spolu mluví". Pokud budete v příštích dnech sledovat, kdo bude požadovat Balvínovo okamžité odstoupení, budete mít vlivovou síť těchto hochů docela dobře zmapovanou.
Mýlí se komentátoři, kteří vyrobili novinové titulky, že v koalici vypukl vážný spor. Neboť lidovci jsou již léta a desetiletí stejní a to, že jejich kandidát Orel rozesílá s požehnáním předsedy Svobody "pastýřské listy", aby voliči upřednostnili "bratry a sestry lidovce" na úkor unionistických spojenců, je jen dalším drobným důkazem jejich trvalé politické nátury.Takže nikoliv "vypuknutí". Jen další pravidelný atak lidoveckého návratného typu. Klaus by mohl vyprávět!