PONDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Německý Die Welt dnes přinesl článek, který se zamýšlí nad "střetem civilizací" a dochází k závěru, že je nejvyšší čas nazývat věci pravým jménem: islám je zdrojem nedemokratičnosti a násilí.
Z jedenapadesáti nedemokratických států je čtyřicetpět států islámských a také většinu současných válek a násilí mají na svědomí státy islámské nebo se zřetelnou islámskou menšinou.
Die Welt ovšem k tomuto A neřekl nutné B: islámské vládnoucí elity (světské i církevní) se zákonitě, logicky a pochopitelně brání pronikání euroatlantického systému demokracie, zvyklostí a kultury, neboť dobře vědí, že jejich akceptace by znamenala konec jejich vlády. A brání se všemi způsoby, které mají k dispozici.
Závěr Die Welt taktéž neudělal: pokud chce západní civilizace s tímto násilím definitivně skoncovat, existují pouze tři možnosti: ponechat islámské vládce, ať si dělají co chtějí, nemoralisovat, nepoučovat, nesankcionovat a "neexportovat" vlastní měřítka hodnot a životní styl, což je, upřímně řečeno, při bohatství, velikosti a potenci euroatlantické civilizace, pouze teoretická možnost, druhou, reálnou možností, je pak vyměnit silou stávající vládce vazalské a jejich prostřednictvím tyto státy ovládat, další reálnou možností je pak těmto státům naše žebříčky hodnot a náš způsob života všemi druhy nátlaku až násilí vnutit. Tedy, jinak a lépe řečeno, nám nevyhovující převálcovat, vyhovující převzít.
Zní to nehezky, jistě to vyvolá odpor politických krasoduchů, avšak jiná řešení zakončení "střetu civilizací" nevidím. Také se v historii nikdy neobjevila.