PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Chce-li Koalice koupit hlasy 90.000 voličů, nechť si je koupí, tento druh úplatkářství není u nás, bohužel, trestný. Ale pod jednou podmínkou: za své!
Koaliční senátoři ovšem odsouhlasili pro 90.000 majitelů kampeliček náhrady, které zaplatí zbývající miliony nekampeličkářů, ať chtějí nebo nechtějí.
Osobně nechci, nechápu totiž, proč bych měl platit družstevníkům, vlastnicím kampeličky, kteří si neuhlídali svůj společný majetek, neboť jim zastřel mamon v podobě nesmyslně vysokých úroků rozum.
"Volskou daň", jak takovým ztrátám říkal můj moudrý otec, si má každý platit sám, minimálně z pedagogických důvodů. Koaliční chytráci ovšem před volbami dělají voly z nás všech.
Je nejvyšší čas založit Občanské defenestrační sdružení.
Lidové noviny mají dnes opět zavádějící titulek "Sněmovna zamítla státní maturity." Seriózní titulek by zněl "Sněmovna zamítla návrh nového školského zákona" a článek by cysvětloval, že vzhledem k tomu, že opozice ostře nesouhlasila s navrženým způsobem financování škol, které pokládá za špatné a neprůhledné, zamítla lodicky celý zákon,včetně návrhu státních maturit, které mohou být rychle zavedeny malou novelou zákona.
Protože státní maturity podporuje většina středoškolských učitelů i laiků (včetně mne), dnešní titulek tyto lidi přirozeně natáčí proti těm, kteří návrh zákona zamítli, namísto proti těm, kteří připravili špatný, neboť se sněmovnou předem nepříliškonsultovaný, zákon. Tyto drobné (a mnohdy méně drobné), v českých mediích silně používané manipulace jsou největší mediální sviňárnou.
Méně drobná sviňárna se objevila v článku Tomáše Carby v dnešním magazínu Lidových novin. V článku "Kamarádi pana profesora" se objevuje věta: "Řada Klausových známých jsou více či méně úspěšní podnikatelé. Někteří, například Viktor Kožený či Milan Šrejber, se v profesorově blízkosti jen mihli na své cestě k propadlišti dějin...."
Tato věta nepokrytě navozuje představu, že Kožený a Šrejber patřili, byť krátkodobě, ke kamarádům Václava Klause. Snímek Klause a Koženého na tenisové tribuně, braný z úhlu, který téměř skrýval přepážku lóží mezi nimi, takže navozoval dojem, že sedí vedle sebe, obletěl mnohokrát česká media. Viktor Kožený však Klausův " známý" či "kamarád" nikdy nebyl, to je lež jako věž.
A totéž beze zbytku platí o Milanu Šrejbrovi.
Tyto kapičky jedu, pravidelně ukapávané po léta a léta do spousty článků a reportáží, jsou sviňárnou druhou.
Dalším důkazem klamavosti adjektiva "nezávislý" se stala Česká národní banka, která podlehla tlaku exportérů a rekordně snížila úrokové sazby. Slovo nezávislý (nezávislý kandidát, nezávislý člen rady, a.t.d.) by se napříště mělo brát s významem "nevypočitatelně závislý".
Claudia Schifferová se vdává. Pánové, pokud je z toho někdo z vás smutný, neboť opět ubyla jedna volná holka, dívka, paní, nevěšte nevěšte hlavu. Hezké holky prokazatelně patří mezi tzv. "obnovitelné zdroje".