ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Rozhodně se nenechte zmást odložením rozhodnutí o financování nákupu stíhaček v poslanecké sněmovně. Jde jen o klasické rituální tanečky, tentokrát na refrén "seriózní posouzení vládního navrhu financování ve výborech". Vždyť po takovém " důkladném" posouzení budou znít slova o důvodech schválení nákupu stíhaček z úst dávno a dávno rozhodnutého Ivana Gripena Pilipa a jeho Union boys přece jen přesvědčivěji, alespoň pro pár neorientovaných voličů.
Potvrzení nezpochybnitelnosti Benešových dekretů poslaneckou sněmovnou má jednu nepopiratelnou hodnotu - ukazuje části Rakušanů a Němců poměrně jednotný názor českých politiků na jejich požadavek dekrety zrušit. Je ovšem otázkou, co by taková deklarace zmohla proti konkrétnímu ataku ataku silného Německa pod Stoiberovým kancléřstvím - kolik evropských (ba i českých) politiků by nadále dekrety tvrdě hájilo a uhájilo. Vyhrát můžeme jen za jednoho jediného předpokladu, že včera demonstrovaná předvolební politická jednota zůstane i po volbách a na trvalo.
Některé novinové zprávy připadají mně jaksi neúplné. Například ta dnešní, že policie odložila trestní oznámení podané centrální bankou na vedení České produkční 2000 (servisní organisace televize Nova) a státní zástupce se s tímto rozhodnutím ztotožnil. Co mi v takové zprávě chybí: jednak se nedomnívám, že trestní oznámení podala budova centrální banky. To udání musela podat konkrétní osoba či konkrétní osoby, které svým křivým udáním způsobili, že konkrétní policisté museli věnovat mnoho zbytečných hodin zbytečné práci a konkrétní nevinní lidé byli osočeni z toho, že provedli těžký trestný čin, ohodnocený až 12 lety vězení. Kdo jsou ti konkrétní udavači? Jak byli za svoje křivé udání, které způsobilo zřejmé finanční i nehmotné škody, postiženi? To v článku chybí. Jak typicky české! Někdo konkrétním mizerným rozhodnutím způsobí nemalou, spočitatelnou škodu - a nic. Nic. Ani ta typicky česká omluvná věta: No tak sorry, vole. Vyšetřování skončilo - zapomeňte.