ÚTERNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Včerejší příloha Lidovek "Politika a peníze" mne opravdu pobavila. Jednak tím, kterak redakce seškrtala moje odpovědi a poslední, šestou, neuveřejnila vůbec, takže čtenáři museli nutně nabýt dojmu, že jsem se odpovědi vyhnul, dále pak podivuhodností mnoha odpovědí.
Je mi jasné, že stížnost Lidovkám na necitlivé a celkový dojem měnící škrty v mých odpovědích je zbytečná, neboť bych okamžitě slyšel výmluvu na nedostatek místa (proč se ovšem pak ptají, když odpovědi krátí nebo neuveřejní vůbec?), navíc od Lidovek nikdy nic férového neočekávám, takže nemohu být ani zklamán, ani rozezlen.
Fascinovalo mne však, kolik vrcholových politiků nemá vlastní auta, neboť mají k dispozici vozy služební-znamená to ve své podstatě, že i chudáci přispívají Buzkové, Pithartovi a dalším ze svých daní na jejich soukromé kratochvíle, při nichž využívají služební vozy.
Dosti obludné.
Dojalo mne, kolik potiků nepovažuje peníze za majetek a na otázku "Jaký majetek jste získal v době svého působení v politice," odpověděli "Žádný."
Ruml, ministr Bureš, E.Zeman, L.Benešová a další zřejmě opravdu nepovažují statisícové až milionové platy (v závislosti na výši a délce svých funkcí) za majetek!
Neuvěřitelné.
Také to, kterak politikové téměř s hrdostí (nebo ze strachu?) prohlašují, že mimo platy z našich daní nemají žádné příjmy, mne smutně rozesmálo. Zřejmě jim nedochází, že se tak stávají veřejností beze zbytku vydržovanými figurkami, které už z principu neudělají nic nutného a zároveň nepopulárního (a že takových věcí v politice je!), jen aby si to nerozházeli u svého jediného chlebodárce - veřejnosti.
A to je hodně špatné.
Půjde-li to takto dál, budou nám vládnout už jen a jedině "profesionálové" (čti: jedině na veřejných penězích závislí politikové).
A to je mizerné, jako každá závislost.