ÚTERNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Německý Frankfurter Allgemeine si ztěžuje na ubývající vztah Němců k "Inženýrství" - lidí, ovladajících počítač přibývá, lidí rozumějících jeho chodu naopak ubývá. List vidí hlavní příčiny v nedoceněnosti inženýrů v německé společnosti. A jistě nemá na mysli jen docenění finanční, ale i ocenění společenské.
U nás je to ovšem stejné - stačí se jen podívat, jakou absolutní převahu mají v různých televizních besedách, rozhlasových otázkách dne a v médiích tištěných humanitně vzdělaní (a někdy humanitně nevzdělaní) jedinci. Napíše-li v textu někdo hrubku, nezná-li autora Máje a neví nic o postmodernistickém umění, je tendence nahlížet na něho jako na nevzdělaného barbara. A nahlížejí na něj tak i ti, kteří netuší jak zní ohmův zákon nebo Pythagorova věta, o chemii ani nemluvě - i těmito fatálními neznalostmi jsou vzdělaní intelektuálové.
Nezmění-li se u nás trvalou výchovou nepoměr mezi společenským oceněním inteligence "technické" a "humanitní", nezbyde nám, než si přestat stěžovat, že se stáváme "montážním" závodem technicky vyspělejších států.