PONDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Petr Fischer píše v dnešních Lidovkách o vládní zprávě, která - jak jinak - růžově lakuje čtyřleté vládnutí socialistů.
Hodnotí zprávu také těmito slovy: "Prostě laciná předvolební agitace, která přemýšlející voliče jenom znechutí."
Což ovšem pranic nevadí, neboť stávající i budoucí voliči ČSSD přemýšlet nepotřebují. Neschopní a neúspěšní bez přemýšlení a rádi shltnou slib vyšších sociálních dávek, přídavkům, podpor a subvencí, závistivci slib vyššího zdanění úspěšných a bohatých, levicoví intelektuálové slib nových fondů, komisí, ústavů a veřejnoprávních rad všeho druhu ... Přemýšlet netřeba - vsjo jásno.