NEDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Televize prý nedá spát herečce Táně Fischerové, neboť "bujaré aestrády s kouřem, hlukem a tupým humorem, jež nám obden vnucuje Nova, doslova ohlupují národ, protože umrtvují jeho schopnost přemítat a uvažovat o věcech podstatných."
Přemítám a uvažuji o této větě. Zaprvé: Nova mi může něco vnucovat jen tehdy, pokud jsem dosud nezjistil, že na každém televizním přístroji či ovladači je jednak tlačítko, kterým lze televizi přepnout na jiný kanál, jednak tlačítko, kterým lze televizi zcela vypnout. Vychází mi z toho, že diováci Novy se nechávají "ohlupovat" doborovolně, ba že většina z nich to baví a těší.
Táně Fischerové pak doporučuji používat některý ze zmíněných knoflíků a co nejvíce se objevovat v pořadech kvalitních, že si diváci televizor přepínat nebudou.
Chtít ale získat dražní prostor nikoliv vlastním úsilím, ale pomlouváním konkurence, to se nedělá. A ochrana vlastního trhu apelováním na zákaz "levné, nekvalitní a hloupé" produkce konkurence, je navíc také proti zásadám politické strany (Koalice), za kterou Táňa Fischerová kandiduje.