PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Václav Havel vloni nenavštívil ani jednou Poslaneckou sněmovnu, dočetl jsem se včera. Což mi připomíná hlasitou poznámku kolegy poslance federálního shromáždění, disidenta Milana Hrušky, který při jednom Havlovu slavnostním "napochodování do sálu",které na sebe tehdy nechalo také pěkně dlouho čekat, zvolal nahlas: "Vítejte mezi své voliče, pane prezidente!" Myslím, že je na čase, aby poslanci panu prezidentovi opět připomněli, čí zásluhou sedí na Hradě ( a tím nemyslím propadlý hlas zrovna krátce zavřeného Sládka ). Třeba by pak tak okatě nedával najevo nechuť ke svým voličům, způsobenou osobou jejich předsedy.
Statistický úřad vypočítal, že případné zdanění prostitutek by vyneslo státní kase téměř jednu miliardu korun ročně. Opomněl však dodat, že tyto peníze by stejně okamžitě prošustrovaly různé kurvy, rozlezlé ve státním aparátu.
Dnešní Lidovky přinášejí zajímavý rozhovor s ministrem spravedlnosti Burešem. Nejzajímavější je následující sled odpovědí: Považujete pochybení v řízení ( se Šrejbrem ) za velmi závažná? Pro mne jsou zcela nepřehlédnutelná a zásadní. Vzhledem k závažnosti pochybení - nebylo by na místě vyvolat kárné řízení vůči soudcům? To rozhodně ne. Rozsudek vrchního soudu obsahuje chyby, překlepy, nelogičnosti, hovoří se vněm o neexistujících firmách....Viděl jste někdy horší rozsudek? Je mi líto, že zrovna v této kauze se v rozhodnutí Vrchního soudu nahromadilo takové množství nelogičností, písařských chyb a zjevných nesprávností. Nicméně nechci, aby to bylo vnímáno jako kritika věcné správnosti rozhodnutí.
Poslanečtí kandidáti US - DEU zřejmě budou muset vypracovat a předložit majetková přiznání, alespoň takový návrh bude projednávat sobotní republikový výbor této strany. Dobrovolně tak učiní i kandidáti KDU - ČSL. Cyril Svoboda k tomu dodal, že přiznání by mělo umožnit kontrolu nad tím, zda jejich plitici při výkonu funkce nepřišli k majetku, který by neodpovídal výši jejich příjmů. Ach, jaká to populistická šaškárna od stran, které se prohlašují za strany napravo od středu, nemluvě o totální neprůkaznosti jakéhokoliv majetkového přiznání, které si vypracovává kandidát sám a nemluvě o majetku jeho příbuzných a kamarádů. A to do voleb chybějí ještě dva měsíce! Jakých populistických příšerností se ještě nadějeme!