ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
A tak jsem, podle dnešní MF Dnes, morálně pokleslý skandalista, neboť jsem, coby soukromá osoba bez jakékoliv veřejné funkce, vedle své neplacené funkce místopředsedy ODS také pracoval, vydělával a platil nemalé daně. Vše v mezích zákonů, samozřejmě, žádné zneužití pravomoci či neveřejných onformací.
Kdybych po zvolení místopředsedou ODS přestal soukromničit a pracoval v Hlavní kanceláři ODS nikoliv zadarmo, ale za desetitisíce měsíčně, přišel bych daňové poplatníky (neboť z jejich daní jsou strany převážně financovány) za léta mého místopředsedování na pěkných pár set tisíc. Byl bych však kupodivu morálně čistým politikem.
Takto jsem do státní pokladny přinesl na daních pěkných pár milionů, které přerozdělením skončily, mimo jiné, v platech poslanců, senátorů, miniastrů a státních úředníků, v dávkách sociálně potřebných i nemakačenků, nebo v důchodech. (Příjemci těchto mých daní mi, kupodivu, často lají, co jsem to za nemorálního lumpa, ale to je jiná kapitola.) A tak jsem morálně pokleslý skandalista.
A byla to právě únava z letitého boje proti takto pošramocenému náhledu různých hlasatelů morálky a politicky motivovaných pisálistů, která mne donutila říct "Dost".
Nemohu říct, že by mě svět politiky a hlavně těchto doprovodných jevů jakkoliv chyběl.
ODS dobře načasovala část předvolební agitace: právě dnes zveřejnila v novinách podobu daňového přiznání, které by bylo zapotřebí v systému rovné daně. Kdo dnešní daňové přiznání coby zaměstnanec vyplňovat nemusí, tomu by ODS měla jeden formulář poskytnout, aby viděl, co dokáže zplodit smečka zešílených, neboť přebujelých, byrokratů. Také bych doporučoval přibalit seznam různých zcela zbytečných státních i nestátních institucí a státních výdajů, které by bylo možno zrušit, aniž by si toho, mimo zaměstnance těchto institucí a na ně napojené osoby či firmy, kdokoliv všiml. Ale ne, to už by nešlo vyřešit novinovou insercí či dopisem, bylo by nutno vydat knihu, docela tlustou.
Zatím jsem v mediích nezaznamenal, kterak dopadl Špidlův výlet na Říp. Moc by mě sice potěšilo, kdyby Špidla vyvedl svůj socialistický lid na tuto bájnou horu, zahleděl se směrem na východ, věštecky hlubokým hlasem by prohlásil, že vidí zemi, oplývající sociálními dávkami, přídavky a podporami a pak svůj socialistický lid nenávratně odvedl někam k Dněstru. Obávám se však, že chtějí všichni zůstat a užívat si našich daní zde. Pak by ovšem bylo stylovější, kdyby odvedl své rovnostáře k Blaníku, kde by celou neděli úpěnlivě vzývali blanické rytíře, aby rozhodně nevylézali, neboť bude ještě hůř. Pokud zblbnou dostatek voličů, nebyl by důvod jim toto nevěřit.