SOBOTNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Kdysi dávno jsem prosazoval ve Federálním shromáždění odtajnění a zveřejnění všech svazků STB, seznamu jejich zaměstnanců a seznamu komunistických funkcionářů od předsedů místních organisací výše. Narazil jsem tehdy na zuřivý odpor poslanců a dalších politiků, kteří by na těchto seznamech našli příliš mnoho svých kamarádů a sem tam také sebe. Od té doby svazky a seznamy podivuhodně prořídly (vsaďte se, že nejvíce záznamy o Chartě 77, konfidentech v ní a záznamy z její činnosti) a část z nich se navíc prohlásí za tajnou, aby nevyšlo najevo, kolik tehdejších pracovníků a konfidentů STB pracuje nadále u policie a v tajných službách. Děje se to prostě zase typicky po česku - pozdě, polovičatě a šlendriánsky.
Velmi, naléhavě, všem doporučuji přečíst si dva celostránkové rozhovory v dnečním tisku? rozhovor s náměstkem policejního prozidenta Miroslavem Antlem v Lidových novinách, který by měl státu přílohou psychologicko-psychiatrických učebnic (včetně fotografie) a hlavně pak rozhovor s Cyrilem Svobodou v MF Dnes. Kdo po přečtení těch sračkovitě - úhořovitých odpovědí bude ještě volit lidovce v čele s tímto Svobodou, má můj obdiv za mimořádný výkon - absolutní politickou tupost, hodnou zápisu do Guinnesovy knihy rekordů.
Hlídací psi demokracie, což tak furt a furt otravovat vládní garnituru, která měla ve volebním programu coby úkol číslo jedna snížení nezaměstnanosti, otázkou, ak je možné, že ke sklonku její vlády je nezaměstnanost nejvyšší od roku 1989? A odpoví-li vám, že je to důsledkem ekonomické situace v západní Evropě (což bude z velké části pravda), rychle jim položte další otázku? zdali ekonomické výsledky, ktarými se vláda tak ráda chlubí, nemají stejného nedomácího, vládou a jejím vládnutím na dluh neovlivněného a neovlivnitelného, činitele?
Pavel Tigrid v dnešním článku v MF Dnes vymyslel pro Hanu Marvanovou lákané "iniciativní občany" pěkný výraz "nezaslouženě opomíjení prominenti". Pominu-li, že někteří z nich jsou opomíjeni zaslouženě, tento výraz se mi líbí. V angličině by z tohoto slovního spojení vznikla ihned zkratka. Proč to tedy nezkusit - netradičně i v češtině? Nop, nopové. Tak Hanko, kolik nopů se ti už podařilo ulovit? Senátor Fischer by přivítal umístění nopů na kandidátce dvoutrojčtyřkoalice a formou striktně ze soukromých peněz placených inzerátů by vydal prohlášení: Více nopů, více práce, více rekreace, to je moje agitace. Václav Klaus by mohl odpovědět: S nopy rychleji do Evropy? Ale to je špatná, fatálně chybná úvaha. Další levičáky EU už nepřežije a jak víte EU je náš cíl. Zato pan prezident by prostřednictvím obličeje mluvčího Špačka mohl jen zářit: Nopy mám raději než Madlu a Sugar, alespoň ...ale ne, ke stavu hradních aut se nebudeme vyjadřovat. A Petr Pithart by mohl "moudře" pokývat hlavou a jednoznačně prohlásit: Ptáte se mne, kdo z nopů má největší šanci stát se příštím prezidentem - myslím, že kandidát je zřejmý. Nop A.. a taky trochu nop B. Ale za jistých okolností nop C a D. Ale když mi dáte pár dnů na zorganisování senátního veřejného slyšení, určitě se objeví i stejně vhodní nopové E a F, nemluvě o tom, že i já bych jaksi...